Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Sprawozdanie merytoryczne 2015Sprawozdanie merytoryczne 2015 - Instytut Wolności

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Działania podjęte przez Instytut Wolności od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku:

Styczeń – grudzień 2015

Przedsiębiorczy w szkole i w życiu – projekt Instytutu Wolności oraz firmy 4CF. We współpracy z czterema szkołami (2 Społecznym Gimnazjum i Liceum im. Pawła Jasienicy, Szkołą Podstawowej nr 24 STO, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Samuela Bogumiła Linde oraz Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum „Żagle” Stowarzyszenia Sternik) opracowano bazę dobrych praktyk nauczania postaw przedsiębiorczych na wszystkich poziomach edukacji. Zgromadzono je w wydanym w październiku 2015 przewodniku pt. „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. Część z wybranych działań znalazła już zastosowanie w szkołach, które wraz z Instytutem Wolności przygotowywały projekt. Projekt był pilotażowo wprowadzany w czterech szkołach, z perspektywa wdrożenia do kolejnych dwadzieścia placówek (w 2016 r.)

Luty 2015 

Rządzenie zorientowane na przyszłość – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Instytut Wolności i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „V4 State of the Future Index”, finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ambicją konferencji była aktualizacja i upowszechnianie najnowszych środków zarządzania strategicznego w administracji publicznej przez wykorzystanie metod foresight’u. Konferencję otworzyło przemówienie Jerome’a C. Glenna, dyrektora The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresight’owego, z którego polskim oddziałem mamy zaszczyt współpracować już od kilku lat.

Kandydaci na prezydenta o polityce zagranicznej – pierwsze spotkanie w ramach cyklu debat o polityce zagranicznej. Jego gościem był kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda.

Marzec 2015

Czy grozi nam wojna? — debata zorganizowana przez Instytut Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego.  W rozmowie wzięli udział wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, były wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS Krzysztof Szczerski, były europoseł i były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal oraz profesor Rhodes College i współpracownik Centre for International and Strategic Studies Andrew Michta. Debatę prowadził prezes Instytutu Wolności Igor Janke.

Kwiecień 2015

Kandydaci na prezydenta o polityce zagranicznej – drugie spotkanie w ramach cyklu debat o polityce zagranicznej. Jego gościem był kandydat na urząd prezydenta z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas.

Indeks Suwerenności Gospodarczej – debata w ramach projektu współinicjowanego przez Instytut Wolności, którego celem było zdefiniowanie i wyznaczanie miary dla wielkości nazwanej (roboczo) Suwerennością Gospodarczą. Przedmiotem spotkania była dyskusja nt. opracowanej wstępnej wizji proponowanej miary i jej konfrontacja z opiniami czołowych ekspertów w dziedzinie ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

Kwiecień – czerwiec 2015

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności – I edycja przedsięwzięcia szkoleniowego mającego na celu kształcenie przyszłych elit państwowych, przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia działalności biznesowej, społecznej i politycznej. W trakcie dwóch miesięcy intensywnego szkolenia, uczestnicy seminariów brali udział w dowolnej liczbie spośród 4 cykli wykładów tematycznych (Bezpieczeństwo, Energetyka, Polityka Zagraniczna i Przywództwo). Wykłady były prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, polityków, menadżerów największych polskich firm m.in. tj. Mateusza Morawieckiego, Andrew Michtę, Jacka Kędziora czy Macieja Wituckiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 120 słuchaczy, z czego ponad 100 otrzymało dyplomy absolwenta. Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności, która zakończyła się uroczystą galą 24 czerwca w Warszawie.

Lipiec 2015

Czy i jak należy udomowić banki i polonizować przemysł? – seria dyskusji nt. sektora bankowego. W debacie w Warszawie, w której wzięli udział: Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Partnerów EY, b. premier, b. szef Rady Gospodarczej przy premierze w rządzie PO-PSL; Stefan Kawalec, prezes zarządu Capital Strategy; Andrzej Klesyk, prezes PZU S. A.; Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany PiS; Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku; Igor Janke, prezes Instytutu Wolności w roli moderatora. W spotkaniu w Katowicach wzięli udział: Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adam Smitha; Grzegorz Cydejko, publicysta miesięcznika „Forbes”; prof. Filip Grzegorczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy.

 Wrzesień 2015

Spotkanie grupy polskich przedsiębiorców z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości – Stanisławem Karczewskim i Pawłem Szałamachą. Celem spotkania było przekazanie postulatów środowisk biznesowych ekspertom ekonomicznym PiS.

Spotkanie założycielskie Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, w którego skład weszły osoby, które ukończyły I edycję Szkoły Przywództwa. Klub Absolwenta powstał jako platforma do wymiany poglądów, tworzenia nowych idei i wzajemnego wsparcia. Jest przeznaczona dla osób wyróżniających się aktywnością i zaangażowaniem w życie publiczne na początku swojej drogi zawodowej. Gościem honorowym spotkania była Beata Szydło  (wówczas kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera). Rozmowę poprowadził prezes Instytutu Wolności Igor Janke.

Październik 2015

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth w Katowicach współorganizowane przez Instytut Wolności. Celem Kongresu było stworzenie konkretnych rozwiązań prawnych, które miałyby sprzyjać rozwojowi gospodarki. Aktywny udział w pracach Kongresu Forum wziął prezydent Andrzej Duda. Na 21 panelach tematycznych spotkali się eksperci z Polski, Węgier, Estonii, Niemiec i Ukrainy. Wśród uczestników spotkań byli m.in.: Henryk Siodmok (prezes grupy Atlas), Ryszard Florek (prezes spółki FAKRO), Ryszard Grobelny (prezydent Poznania), Romuald Szeremietew, Igor Janke (prezes Instytutu Wolności), Paweł Kowal, Mateusz Morawiecki (prezes BZ WBK).

Drugie spotkanie Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności – gościł na nim Tomasz Siemoniak – minister obrony narodowej od 2011 r.; rozmowę z gościem poprowadził Przemysław Barański (członek Klubu Absolwenta). Rozmawiano m.in. o stanie bezpieczeństwa naszego kraju, modernizacji i budżecie polskiej armii, a także o planowanym szczycie NATO.

Listopad 2015

Trzecie spotkania Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności – jego gościem specjalnym był Witold Jurasz były pracownik Ambasady RP na Białorusi i w Rosji, szef think-tanku Centrum Analiz Strategicznych.

Publikacja raportu „Czy niekonwencjonalna polityka ekonomiczna Viktora Orbána okazała się właściwą odpowiedzią na węgierski kryzys gospodarczy?” autorstwa Marcina Piaseckiego. W raporcie przeanalizowano skutki eksperymentu gospodarczego Viktora Orbana.

Publikacja raportu „ Możliwe zmiany struktury właścicielskiej sektora bankowego w Polsce.”, zawierającego opinie o szansach, możliwych rezultatach i praktycznych rozwiązaniach dla repolonizacji działających w Polsce banków.

 Grudzień 2015

Stworzenie raportu „Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata”. Publikacja zawiera zarys analizy sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, a także prognozy co do możliwych kierunków rozwoju tego sektora oraz rynku usług medycznych. Powstanie raportu zostało poprzedzone spotkaniem warsztatowym, które odbyło się we wrześniu w Warszawie. Udział w nim wzięli eksperci z branży zdrowotnej m.in. Stanisław Karczewski, Konstanty Radziwiłł i Paweł Kacprzyk.

Rozpoczęcie  projektu współpracy z brytyjskim think-tankiem Open Europe. Projekt ma na celu wypracowanej wspólnego projektu agendy reform Unii Europejskiej, w którym przedstawione zostaną elementy korzystne dla interesu państwowego Polski i Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęcie prac nad II edycją Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Partnerem organizacji przedsięwzięcia została Fundacja PZU. Start II edycji zaplanowano na początek marca 2016 roku.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.