Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Sprawozdanie merytoryczne 2012Sprawozdanie merytoryczne 2012 - Instytut Wolności

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Działania podjęte przez Instytut Wolności od 01.05.2012 roku do 31.12.2012:

Pierwsze miesiące działalności fundacji poświęcone były przygotowaniu organizacyjnemu, pracy koncepcyjnej i poszukiwaniu możliwości finansowania.  Praca była wykonywana na zasadzie wolontariatu przez fundatorów i członków zarządu Instytutu.

Prowadzone działania:

  • seria warsztatów prowadzonych przez firmę Innovatika  dot. koncepcji działania  i zasad finansowania fundacji zakończonych wypracowaniem modelu działania IW
  • seria kilkudziesięciu spotkań z przedstawicielami biznesu, polityki i instytucji publicznych dotyczących możliwości współpracy i wsparcia finansowego IW
  • spotkania z przedstawicielami think-tanków z Węgier dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć: projektu Atlas Środkoweuropejski, letniej szkoły dla studentów z Polski i Węgier oraz wspólnej organizacji konferencji na temat przyszłości Europy Środkowej.
  • opracowanie koncepcji projektów dotyczących  współpracy środkowoeuropejskiej, badań opinii publicznej w krajach Europy Środkowej, projektu „Edukacja – następnych 20 lat”, indeksu Suwerenności Gospodarczej,  cyklu seminariów dla przyszłych liderów
  • przygotowanie konkursu „Polska Innowacyjna. Jak przeskoczyć kryzys?”.

Partnerami merytorycznymi konkursu zostały firmy: Innovatika, 4CF, Code Design, Radca Ambasady RP w Waszyngtonie. Opracowano formułę konkursu, jego przebieg i nagrody. Głowna nagroda jest dwutygodniowy warsztat oraz  spotkanie z potencjalnymi inwestorami w Sillicon Valley oraz a w Polsce – wsparcie firm będących partnerami konkursu.

Patronami Honorowymi zostały  m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Ministerstwo Gospodarki,  władze Poznania, Gdyni i Łodzi.  Partnerami Medialnymi zostały Telewizja Polska, Rzeczpospolitą, Salon24.pl, PI.GOV.PL oraz kilka rozgłośni portali studenckich. Sponsorami konkursu zostały Bank BZ BWK oraz Fundacja PZU.

  • Instytut Wolności zainaugurował swoją działalność publiczną 19 października 2012 debatą o wyborach w Gruzji. Składała się ona z dwóch części: dyskusji reporterów Wojciecha Góreckiego z Ośrodka Studiów Wschodnich i Igora Janke, prezesa Instytutu Wolności – “Co się działo w Gruzji?” oraz panelu “Co oznacza zmiana polityczna w Gruzji dla Zachodu?” z udziałem Jacka Saryusz Wolskiego (PO), Krzysztofa Szczerskiego (PiS), Bartłomieja Sienkiewicza (ekspert ds. wschodu, od 21.02 minister spraw wewnętrznych) oraz Andrew Michty (German Marshall Fund). Debata została b dobrze oceniona i opisana w kilku publikacjach, m.in. Piotra Zaremby pt.” Fascynująca, choć pesymistyczna debata o tym co stało się w Gruzji. Tak wystartował Instytut Wolności”.
  • Debata „Czy kryzys jest szansą dla Europy Środkowej?” W pierwszej części na pytanie: „Czy Orban ma rację mówiąc o potencjale naszego regionu?” odpowiadali: Martin Ehl (szef działu zagranicznego czeskiego dziennika „Hospodarske Novyny”)  i Igor Janke. W drugiej części odbył się  panel zatytułowany: „Czy możemy wyjść wzmocnieni z kryzysu? Czy Europa Środkowa musi być w drugiej lidze?”, moderowany przez Marka Magierowskiego, w którym udział wzięli: Jarosław Gowin (minister sprawiedliwości), Witold Waszczykowski (poseł, były wiceminister spraw zagranicznych), Paweł Ukielski (historyk, politolog, badacz Europy Środkowej) oraz Stefan Kawalec (były wiceminister finansów).
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.