Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Nowy skład Rady Najwyższej - Instytut Wolności

Nowy skład Rady Najwyższej

Ekspres Ukraiński nr 30, sierpień 2019

 

Nowy skład Rady Najwyższej

W wyniku wyborów parlamentarnych w dniu 21 lipca nastąpiła znaczna przebudowa sceny politycznej na Ukrainie. Zgodnie z przewidywaniami samodzielną większością w parlamencie dysponować  będzie partia Sługa Narodu związana z urzędującym prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Prezydencka partia wprowadzi do Rady Najwyższej aż 254 spośród 424 deputowanych (43,16% głosów oddanych na listę krajową i zwycięstwo w 130 okręgach jednomandatowych).

Kolejnymi siłami politycznymi w nowej Radzie będą: Opozycyjna Platforma Za Życie  (z 43 miejscami i 13,05% oddanych głosów), Ojczyzna (26 mandatów i 8,18% poparcia), Europejska Solidarność (25 deputowanych przy 8,1% głosów) oraz partia Głos (20 miejsc i 5,82% poparcia).

Pośród 46 posłów niezależnych znalazło się 16 osób związanych uprzednio z Blokiem Petra Poroszenki oraz 3 z Frontu Ludowego. Do Rady Najwyższej weszło także 6 reprezentantów ugrupowania Odrodzenie oraz 8 przedstawicieli ugrupowania Wola Narodu (obie złożone z osób związanych z Partią Regionów). Jeśli posłowie ci weszliby do frakcji, w których zasiadali wcześniej, skład parlamentu kształtowałby się następująco:

W szeregach głównej siły politycznej, partii Sługa Narodu kobiety stanowią  21% deputowanych – co ciekawe jest to wskaźnik zbliżony do proporcji płci w całym ukraińskim parlamencie. Pod tym względem najbardziej wyrównane są listy parlamentarne Głosu (45% kobiet) oraz Europejskiej Solidarności: (36% kobiet), natomiast znacznie odbiegają od parytetu płci listy ugrupowań Ojczyzna (19% kobiet) oraz Opozycyjna Platforma (jedynie 11% posłanek).

Więcej kobiet wybrano do parlamentu z zamkniętych list krajowych (58 na 225 miejsc tj. 25,8%), a mniej z jednomandatowych okręgów wyborczych, (27 posłanek na 199 okręgów tj. 13,5%).

Widoczna jest także zmiana generacyjna w ukraińskiej polityce – średnia wieku wśród parlamentarzystów Sługi Narodu wynosi 38 lat, podobnie w partii Głos. W pozostałych ugrupowaniach – Europejskiej Solidarności, Opozycyjnej Platformie, Opozycyjnym Bloku i Ojczyznie wskaźnik ten jest o 10-15 lat wyższy.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez autorów Ekspresu Ukraińskiego szczegółowym zestawieniem składu IX Rady Najwyższej wraz z interaktywną wizualizacją:


Kim są parlamentarzyści Sługi Narodu?

Sługa Narodu to partia, która bezprecedensowo odświeża skład ukraińskiej Rady Najwyższej – pomimo bowiem uzyskania bezwzględnej większości, żaden z przedstawicieli tej partii (!) nie zasiadał dotąd w parlamencie. Mniej niż 1/3 spośród nich była poprzednio związana z innymi siłami politycznymi, w tym co najmniej 12 posłów – z partią UKROP (ugrupowaniem działającym pod patronatem oligarchy Ihora Kołomojskiego), zaś 7 deputowanych Sługi Narodu współpracowało wcześniej z partią Samopomoc. Na prezydenckich listach znaleźli się jednak również posłowie w przeszłości współpracujący z partiami Wiktora Janukowycza i jego satelitów – co najmniej 10, w tym lider partii i potencjalny spiker parlamentu Dmytro Razumkow.

W dodatku tylko pojedynczy parlamentarzyści tej partii mają wcześniejsze doświadczenie w pracy na wyższych stanowiskach w administracji rządowej i prezydenckiej. Są to 3 posłanki, które pracowały w rządzie Wołodymyra Hrojsmana, dyplomata Bohdan Jaremenko i kilku bliskich współpracowników samego Wołodymyra Zełenskiego, którzy zdążyli rozpocząć pracę w jego Biurze Prezydenta. Przekrój zawodowy partii jest zróżnicowany – wielu przyszłych posłów Sługi Narodu jest przedsiębiorcami, działaczami organizacji społecznych, znajdziemy tam również kilkanaście osób związanych z przemysłem rozrywkowym (głównie komicy) oraz dziennikarzy telewizji 1+1, która silnie wspierała prezydenta Zełenskiego podczas jego tegorocznej kampanii.


Były prezydent podsumowuje obecną sytuację polityczną

 Do swojej porażki w wyborach, możliwej współpracy z prezydentem Zełenskim oraz rozpoczętych wobec niego śledztwach odniósł się Petro Poroszenko w pierwszym dużym wywiadzie po zakończeniu pełnienia funkcji głowy państwa, na łamach „Ukraińskiej Prawdy”.

Swój wynik wyborczy Poroszenko tłumaczy faktem obciążenia go odpowiedzialnością za pięć lat rządzenia przy trudnej sytuacji w kraju. Jego zdaniem dodatkowo negatywnie na rezultat Europejskiej Solidarności w wyborach parlamentarnych (4 miejsce i 8,01% poparcia) wpłynęło rozproszenie „sił demokratycznych” – m.in. osobny start w wyborach partii stworzonej przez premiera Wołodymyra Hrojsmana (wcześniej w obozie Poroszenki).

Były prezydent skrytykował skład listy wyborczej Sługi Narodu, zarzucając niektórym parlamentarzystom brak wykształcenia, doświadczenia i profesjonalizmu.

Poroszenko zapowiedział, że zamierza osobiście angażować się w międzynarodowe inicjatywy Ukrainy oraz konstruktywną współpracę w tym zakresie z aktualną władzą. „Na zagranicznym froncie powinniśmy się zjednoczyć” – dodaje.

Odnosząc się do swojego przesłuchania w Państwowym Biurze Śledczym (DBR – Державне Бюро Розслідувань) zapewnił, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie, a ataki przeciwko niemu kierowane są ze strony prawnika Andrija Portnowa (b. zastępcy szefa Administracji Prezydenta Wiktora Janukowycza), który ma kontaktować się i współpracować z aktualnym szefem Biura Prezydenta Andrijem Bohdanem. Zdaniem Poroszenki nowa władza stara się wykorzystywać w ten sposób organy ścigania do wywierania presji politycznej na jej oponentów…

Źródło: Ukrainśka Prawda (1) i (2)


Gaz z Kataru i możliwy kryzys w środku sezonu grzewczego

Ukraiński koncern Naftohaz rozważa znaczną dywersyfikację dostaw gazu po 1 stycznia 2020 r., w tym możliwość przyjmowania skroplonego gazu LNG z Kataru – informuje agencja UNIAN.

Z końcem bieżącego roku wygasa dotychczasowy kontrakt na dostawy gazu z rosyjskim Gazpromem – w związku z czym eksperci ds. bezpieczeństwa energetycznego ostrzegają przed możliwym kryzysem gazowym, wywołanym przez Kreml w środku sezonu grzewczego, aby wymusić na Ukraińcach ustępstwa podczas negocjowania kolejnego kontraktu. Strona ukraińska poinformowała już państwa Unii Europejskiej o wysokim prawdopodobieństwie wywierania przez Rosję nacisków w związku z negocjacjami, które rozpoczną się we wrześniu br. w trójstronnym formacie Ukraina-UE-Rosja. Ukrainie zależy na tym, by nowa umowa tranzytowa z Rosją była zgodna z przepisami unijnego prawa energetycznego, sukcesywnie wdrażanego przez rząd w Kijowie – i jednocześnie została zawarta na możliwie długi okres, by związać Gazprom unijnymi regulacjami.

Rosja nalega jednak na krótkoterminową umowę, licząc na rychłe sfinalizowanie projektów kolejnych gazociągów mających wyłączyć Ukrainę z dotychczasowego tranzytu gazu. Dodatkowo Gazprom nadal uchyla się od spłaty roszczenia w wysokości 2,6 mld USD, wynikającego z korzystnego dla strony ukraińskiej orzeczenia trybunału arbitrażowego w Sztokholmie z 28 lutego 2018 r.

Wygląda zatem, że Rosjanie dążą tym samym do „przeczekania” niewygodnej dla nich sytuacji i wymuszenia za pomocą kontrolowanego kryzysu gazowego na przełomie 2019/2020 niekorzystnego dla Ukrainy kontraktu. Ratunkiem dla Ukrainy w zaistniałej sytuacji byłoby:

– po pierwsze wspólne i konsekwentne stanowisko UE w obronie unijnych przepisów energetycznych implementowanych także na Ukrainie;

– po drugie ewentualne działania i sankcje obecnej administracji amerykańskiej, które zablokowałyby, (lub ograniczyły uciążliwość w kontekście lewarowania rosyjskiej pozycji negocjacyjnej) realizowanych przez Rosję projektów Nord-Stream 2 i Turkish Stream;

– po trzecie dywersyfikacja dostaw gazu na Ukrainę.

W zakresie dywersyfikacji dostaw gazu – Ukraina napotyka na dwa główne ograniczenia możliwości budowy własnego gazoportu, tj. działalność militarną Rosjan w basenie Morza Czarnego oraz zakaz przewozu gazu LNG przez cieśniny tureckie (Turcja zezwala jednak na przewóz gazu LPG). Niemniej, okno możliwości otwiera się w przypadku importu gazu z zastosowaniem rewersu na Gazociągu Transbałkańskim – dotychczas służącym do przesyłu rosyjskiego gazu do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W przypadku rewersu Ukraina mogłaby kupować skroplony gaz LNG, np. z Kataru – przyjmowany w terminalu Revithoussa w Grecji,  a następnie przesyłany wstecz właśnie Gazociągiem Transbałkańskim.

Takie rozwiązanie planują Naftohaz we współpracy z operatorem GTS – o czym poinformował prezes tej ostatniej spółki, Serhij Makohon. Makohon podkreśla, że przyjęcie przez terminal Revithoussa katarskiego tankowca Q-Flex LNG o pojemności około 216 tysięcy metrów sześciennych udowadnia wykonalność takiego przedsięwzięcia. Ponadto rosyjski Gazprom zadeklarował, że od 2020 r. zaprzestanie przesyłu gazu za pomocą Gazociągu Transbałkańskiego, co z kolei umożliwi technicznie wykorzystanie jego infrastruktury do rewersu przez Ukraińców. Strona ukraińska podnosi także możliwość zajęcia infrastruktury Gazpromu tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z decyzji sztokholmskiego trybunału.

Źródło: UNIAN


Polak zostanie Rzecznikiem Przedsiębiorców na Ukrainie

Jak podała w środę 31 lipca agencja informacyjna Interfax-Ukraina, ukraiński Rzecznik Praw Przedsiębiorców Algirdas Szemeta ogłosił nazwisko swojego następcy na tym stanowisku. Zostanie nim Polak – Marcin Święcicki, były prezydent m.st. Warszawy w latach 1994-1999, czterokrotny poseł na Sejm RP i minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Polak obejmie urząd jesienią br., a sama funkcja Rzecznika Przedsiębiorców została powołana w 2014 r. jako organ doradczy przy ukraińskim gabinecie rządowym, mający na celu nie tylko reprezentowanie praw przedsiębiorców, ale przede wszystkim działania mające na celu ograniczenie korupcji w życiu gospodarczym.

Algirdas Szemeta – który dotychczas sprawował tę funkcję, był poprzednio komisarzem UE ds. podatków, ceł, statystyki, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. Jego kontrakt wygasł w maju br. jednak Szemeta zgodził się sprawować urząd do października, kiedy przekaże go Święcickiemu.

Żródło: Interfax-Ukraina ;


Numer przygotowali:

Adrian Purzycki (redaktor prowadzący) – absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 r. zawodowo związany z branżą IT. Interesuje się zastosowaniem nowych technologii (w szczególności sztucznej inteligencji oraz technologii blockchain) w usługach prawniczych i administracji publicznej.

Współpraca: Maciej Piotrowski – ekspert Instytutu Wolności ds. Ukrainy, członek redakcji „Polski w Praktyce”, tłumacz z języka ukraińskiego.

Oleksandr Szewczenko – student studiów podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Odeskim Uniwersytecie Narodowym oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Ekspres Ukraiński nr 30, sierpień 2019

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.