Nowy program napędzi gospodarkę

Zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju Program Budowy Kapitału jest kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program ten jest czymś więcej niż tylko kolejnym pomysłem na reformę OFE.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

To kompleksowa propozycja budowy kapitału Polaków i w gruncie rzeczy nowa umowa społeczna, odpowiadająca potrzebom i realnym możliwościom oszczędzających, oparta na rzetelnych analizach i solidnych fundamentach. Polski Fundusz Rozwoju był zaangażowany w proces wdrożenia części tego programu w odniesieniu do budowy powszechnych Pracowniczych Programów Kapitałowych i zarządzania Funduszem Rezerwy Demograficznej. Strategia budowy III filaru systemu emerytalnego wykorzystuje sprawdzone doświadczenia innych krajów, w których podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują od wielu lat, jak choćby w Wielkiej Brytanii czy Skandynawii.

Program ma trzy główne komponenty:

  • przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne i przesunięcie środków z II do III filaru systemu emerytalnego na Indywidualne Konta Emerytalne IKE (w sumie 16,5 mln kont),
  • utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których mogłoby uczestniczyć ponad 5,5 mln osób,
  • wdrożenie nowych produktów oszczędnościowych takich jak polskie REITy (Real Estate Investment Trust) czy premium bonds (obligacje premiowe Skarbu Państwa).

Główne cele programu to wzrost oszczędności i inwestycji w gospodarce oraz wyższe emerytury w oparciu o powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny III filar emerytalny. Program Budowy Kapitału tworzy bezpieczny i skuteczny system oszczędzania długoterminowego dostępny dla wszystkich Polaków, bez względu na poziom zamożności.

W efekcie proponowanych zmian w ciągu 2-3 lat w Polsce ma szanse powstać jeden z najlepszych programów oszczędzania na świecie. Podniesienie stopy oszczędności polega na napływie pieniędzy do sektora finansowego. Za jego pośrednictwem te środki wpływają do realnej gospodarki, czyli polskich przedsiębiorstw, tworząc miejsca pracy i stymulując rozwój. Szacujemy, że za dwa-trzy lata, do polskiej gospodarki mogłoby co roku wpływać łącznie kilkanaście miliardów złotych nowych inwestycji.

Dzięki proponowanym zmianom z systemu usunięta zostałaby również niepewność co do kształtu systemu i przyszłości OFE. W praktyce oznacza to, że Polacy odzyskają pieniądze, które inwestowali wcześniej w ramach II filaru. Program Budowy Kapitału to zatem nie tylko uczciwa wobec Polaków reforma OFE, ale również system zachęt do oszczędzania. To spójny i skuteczny system budowy kapitału Polaków, który zasili polską gospodarkę i może istotnie poprawić wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

Czytaj komentarze pozostałych ekspertów nt. Programu Budowy Kapitału: Jak budować kapitał Polaków

Fot. Victor Camilo, CC BY-ND 2.0.
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.