Nowy Kurs Tymoszenko

Harald Dettenborn CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Julia Tymoszenko rozpoczęła kampanię prezydencką. Zorganizowała huczne i szeroko omawiane forum „Nowy Kurs Ukrainy”. Unikała prezentacji logotypów swojej partii, a uwagę starała się przykuć nie do siebie (mając olbrzymi elektorat negatywny), a do programu swojej kampanii, o którym opowiadała 2,5 godziny. To nowość w ukraińskiej polityce skupionej na liderach politycznych, a nie propozycjach programowych i duża zmiana w podejściu samej Tymoszenko, której znakiem rozpoznawczym był dotąd populizm i walka o obniżenie taryf na usługi komunalne.

Występem na Forum była premier próbuje stworzyć nowy wizerunek, by wyjść poza swój twardy elektorat (osoby starsze, mieszkańcy wsi) i przejąć głosy ludzi młodych, klasy średniej i osób wykształconych. Stąd w wystąpieniu programowym wiele odniesień do nowych technologii, modeli ekonomicznych i światowych trendów.

Tymoszenko mówiła dużo o demokracji bezpośredniej, przedstawiła wizję otwartej prezydentury, której głównym celem ma być rozpoczęcie prac nad nową konstytucją z ustrojem parlamentarnym typu kanclerskiego.  W jego ramach proponuje nową ordynację wyborczą do parlamentu, który miałby być wybierany w dwóch turach: zwycięzca drugiej otrzymywałby 50% + 1 miejsc w parlamencie, a partie opozycyjne, które przekroczyłyby 2% próg wyborczy dzieliłyby między sobą resztę miejsc i otrzymywałyby pewne gwarantowane prawa. Wśród jej pomysłów znalazło się również stworzenie nowych organów: izby wyższej w parlamencie – Narodowego Zgromadzenie Samorządności( złożonej z „moralnych i duchownych autorytetów narodu”, która miałaby uchwalać strategię rozwoju kraju, wybierać członków szeregu instytucji i mieć prawo weta wobec ustaw parlamentu) oraz Ogólnoukraińskich Zrzeszeń – grup ekspertów i naukowców mających funkcje doradcze i rodzaj weta. Tymoszenko proponuje również wprowadzenie inicjatywy ustawodawczej obywatelom, referendum z inicjatywy obywatelskiej czy też funkcji sędziów pokoju wybieranych przez lokalne społeczności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl