Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Niepokojący wzrost pożyczek osobistych w USA - Instytut Wolności

Niepokojący wzrost pożyczek osobistych w USA

Ekspres USA nr 36, red. Anna Bielecka

  • Stany Zjednoczone budują na potęgę
  • Niepokojący wzrost pożyczek osobistych
  • Piec słoneczny – przełom w wykorzystaniu energii słonecznej
  • Gospodarcze zalety aktywności fizycznej

Stany Zjednoczone budują na potęgę

Amerykański rynek budowlany przeżywa istny boom – w październiku wydano najwięcej od 12 lat pozwoleń na budowę. Według Departamentu Handlu wskaźnik dla nowych konstrukcji budowlanych wzrósł o 3.8%, tj. o 1 314 000 konstrukcji w samym tylko październiku tego roku. Przede wszystkim zwiększoną liczbę widać w budownictwie mieszkalnym.

To bardzo ważny sygnał dla chętnych na zakup nieruchomości, gdzie jednym z największych czynników odstraszających potencjalnych kupców jest mizerna oferta w segmencie nowych inwestycji budowlanych” – mówi Bill Banfield wiceprezydent działu Rynków Kapitałowych w Quicken Loans. To ważny wzrost biorąc pod uwagę, że rynek nieruchomościowy jest najbardziej podatnym sektorem gospodarki na zmiany w stopach procentowych. Z pewnością korzystne ruchy dla tego sektora poczyniła Rezerwa Federalna, która obniżyła raty dla kredytów hipotecznych – co przełożyło się na wzrost zainteresowania ich konsumpcją.

Mimo, że widmo recesji oddala się na skutek deeskalacji konfliktu handlowego na linii Waszyngton – Pekin, gospodarka Stanów Zjednoczonych dalej zwalnia głównie z powodu spadku wydatków amerykańskich gospodarstw domowych oraz utrzymującego się niskiego wskaźnika inwestycji oraz przemysłu.

Źródło: CNBC


Niepokojący wzrost pożyczek osobistych

Pożyczki osobiste nie są zabezpieczone na trwałych aktywach jak na przykład nieruchomości czy samochody. Ostatnie lata to dynamiczny wzrost tego segmentu rynku. Pozyskane środki można wykorzystać na dowolny cel, poczynając od wakacji, na spłacie długu z kart kredytowych kończąc.

Jednocześnie jest to najmniejszy segment rynku z wartością 115 miliardów USD względem 1,3 biliona USD kredytów samochodowych, 880 miliardów USD kredytów na kartach kredytowych czy kilkunastu bilionów kredytów hipotecznych. Jednakże rynek ten daje możliwości związania swoich klientów (ponad 20 milionów Amerykanów) kolejnymi produktami pożyczkowymi i dalszego wzrostu zadłużenia.

Dane pochodzące z trzech agencji monitorujących ten rynek wskazują na dwucyfrowy procentowy wzrost sumy pożyczek osobistych w stosunku do danych z poprzedniego roku. W sytuacji gdy rosną płace i ciągle obserwujemy wzrost gospodarczy jest to niepokojący sygnał.

Dynamiczny wzrost tego segmentu w ostatnich latach związany jest z ekspansją wielu firm z branży technologii finansowych, które umożliwiają uzyskanie kredytu nawet w chwili oglądania telewizji we własnym domu. Nowe możliwości techniczne sprawiają, że „fintechy” odpowiadają już za 40% rynku pożyczek osobistych, co jest ośmiokrotnie większym udziałem niż jeszcze 6 lat temu. Wskaźnik opóźnionych spłat jest obecnie 2 razy niższy niż w czasie ostatniego kryzysu, jednakże potencjalny wzrost bezrobocia czy spowolnienie wzrostu dochodów może spowodować eksplozję przeterminowanych pożyczek.

Źródło: The Washington Post


Piec słoneczny – przełom w wykorzystaniu energii słonecznej

Firma Heliogen ogłosiła 19 listopada, że odkryła, jak wykorzystać sztuczną inteligencję i panele słoneczne, by odbić tyle światła słonecznego, aby osiągnąć temperaturę ponad 1000 stopni Celsjusza.

Skoncentrowana energia słoneczna, czyli piec słoneczny, może być wykorzystana do produkcji cementu, stali i szkła, a także w innych gałęziach przemysłu. Innymi słowy, paliwa kopalne mogą zostać zastąpione czystą energią tam, gdzie dotąd nie było to możliwe.

Wcześniejsze pomysły wykorzystania skoncentrowanych promieni słonecznych generowały zbyt małe ciepło dla wytwarzania cementu i stali. Przełomowe jest tu wykorzystanie sztucznej inteligencji – oprogramowania, które wyćwiczono w skupianiu wiązek światła w jednym miejscu.

W przyszłości ta technologia może zostać wykorzystana do produkcji czystego wodoru na skalę przemysłową. Ten z kolei mógłby zostać przetworzony w paliwo dla ciężarówek i samolotów.

Problem w wykorzystaniu słońca do generowania energii leży w tym, że nie zawsze pogoda jest sprzyjająca. Heliogen odpowiada na to gromadzeniem nadmiaru energii w słoneczne dni do wykorzystania w dni pochmurne czy deszczowe.

W firmę zainwestował sam Bill Gates. Heliogen jest teraz skupiony na zademonstrowaniu jak wykorzystać tę technologię na dużą skalę, np. w produkcji cementu.

Źródło: CNN


Gospodarcze zalety aktywności fizycznej

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez think tank RAND Corporation, gospodarka światowa bardzo by skorzystała, gdyby ludzie na świecie stali się bardziej aktywni fizycznie. Zależnie jak bardzo zmieniłyby się nawyki każdego z nas, światowe PKB mogłoby się zwiększyć od 138 do 338 miliardów dolarów do 2025 roku. Jeszcze lepiej wyglądałaby sytuacja do 2050 roku, gdzie szacuje się wzrost na poziomie od 314 do 760 miliardów dolarów.

Większa aktywność fizyczna ludzi przyniosłaby liczne korzyści. Między innymi przyczyniłaby się do zmniejszonej śmiertelności, mniejszej nieobecności w pracy ze względu na chorobę, a przede wszystkim do ograniczenia zjawiska prezenteizmu. Prezenteizm ma miejsce, gdy przychodzi się do pracy chorym (z różnych względów) aby „normalnie” pracować. Zjawisko to może powodować zmniejszenie produktywności, pogorszenie zdrowia, wyczerpanie, a nawet „epidemie” w pracy. Miliardy dolarów mogłyby zostać oszczędzone na wydatkach medycznych.

Eksperci Rand Corporation zalecają w swoim raporcie promocję aktywności fizycznej by zmienić osobiste nawyki, przekonania i być bardziej zmotywowanym. Mogłoby w tym pomóc środowisko lokalne i w pracy, gdzie byłby dostęp do udogodnień pozwalających na aktywność fizyczną. Ostatnim elementem polepszającym sytuację miałyby być programy wprowadzane na poziomie całego społeczeństwa.

Źródło: RAND Corporation

Numer przygotowali:

Anna Bielecka (redaktor prowadząca) – medioznawca, dziennikarka, autorka kampanii społecznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie budowania strategii marketingowej i komunikacyjnej dla kampanii społecznych. Absolwentka Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Daniel Baldys – absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także Uniwersytetu Ritsumeikan w Kioto (na stypendium ufundowanym przez rząd Japonii). Studiował na Uniwersytecie w Bolonii. Pasjonat stosunków międzynarodowych i języka angielskiego. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Jakub Turkowski – aplikant radcowski. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował na Uniwersytecie w Walencji i Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Współpracownik serwisu Duel Amical. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Rafał Momot – Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami w polskich i międzynarodowych firmach. W ostatnim miejscu pracy – w największej polskiej firmie lotniczej, w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż eksportową o blisko 90%. Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe. Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

 

Ekspres USA nr 36, red. Anna Bielecka

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.