Misja programu

Idea

Polska stoi dziś przed historyczną szansą dokonania kolejnego skoku cywilizacyjnego. Ten skok jest możliwy, jeśli będziemy mieć świadome, dobrze wykształcone elity, rozumiejące uwarunkowania zglobalizowanego świata, doceniające wagę głębokich relacji międzyludzkich i pracy zespołowej, gotowe pracować na rzecz dobra wspólnego. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią budować dalekosiężne i odważne plany polityczne. Urzędników, którzy rozumieją potrzeby obywateli; prawników, przedsiębiorców i naukowców aktywnych w życiu społecznym; dziennikarzy, którzy dostarczają rzetelne informacje, wiedzę oraz swoim przekazem uczą obywateli odpowiedzialności za swój kraj, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Program “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” zamierza zainicjować odpowiedź na to zapotrzebowanie. Będzie miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i rozwoju własnych kompetencji, pomiędzy wszystkimi środowiskami uczestniczącymi w życiu publicznym. Uczestnicy programu, poprzez swoją działalność i zaangażowanie w życie społeczne Polski, będą oddziaływać na swoje najbliższe otoczenie i organizacje, w których na co dzień pracują. Docelowo, będą realnym zapleczem kadrowym instytucji państwowych, prywatnych przedsiębiorstw czy dużych korporacji, by w ten sposób skutecznie wykorzystać efekty kształcenia w programie.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.