Media publiczne 2013 – debata

28 lutego o godz. 19.00 w Warszawie odbyła się dabata pt. Media publiczne 2013. Jak? Po co? Czy jeszcze jest sens?. 

Zrealizowano następujący program debaty:

  • cz 1. „Telewizje publiczne i prywatne w świecie 2.0” Andrzej Godlewski , wicedyrektor Programu  1TVP, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
  • cz. 2 „Czy telewizja ze świata 1.0 ma jeszcze szanse?” Eryk Mistewicz (konsultant strategii merketingowych, kwartalnik „Nowe media”)   Igor Janke (Instytut Wolności, współtwórca Salon24.pl2)
  • cz 3. „Jaki model mediów publicznych ma sens  w 2013 roku?” –  debata z udziałem obecnych i byłych prezesów  TVP Juliusz Braun, Robert Kwiatkowski, Romuald Orzeł, Andrzej Urbański. Moderacja : Igor Janke
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.