Marek Cichocki, Kai-Olaf Lang: Polsko-niemieckie relacje na zakręcie. Jak wyjść z impasu?

Dzisiaj, jedną z bardziej dotkliwych słabości polsko-niemieckich relacji jest brak wspólnej europejskiej agendy, której nie udało się wypracować, pomimo że od rozszerzenia upłynęło kilkanaście lat. Dla przełamania impasu we wzajemnych relacjach ważne jest także otwarte potraktowanie perspektywy drugiego partnera.– pisze Marek Cichocki.

– Polska oczekuje od Niemiec respektowania jej decyzji w polityce wewnętrznej i zagranicznej, Niemcy natomiast żądają lojalności w dziedzinie polityki europejskiej. Polska żąda zrozumienia dla swoich obaw, na przykład w obszarze polityki bezpieczeństwa, a Niemcy życzą sobie bardziej elastycznej polityki proeuropejskiej swego ważnego sąsiada. – dodaje Kai-Olaf Lang.

Artykuły tych ekspertów ds. międzynarodowych ukazały się w ostatnich dniach w Rzeczpospolitej Tagesspiegel jako pierwszy efekt spotkań specjalistów z obu krajów organizowanych przez Instytut Wolności we współpracy z think-tankiem Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Zapraszamy do lektury tych tekstów!


Marek Cichocki

Wyjść z impasu 

Nie po raz pierwszy relacje polsko-niemieckie znalazły się na zakręcie. Jednak tym razem kontekst jest o wiele bardziej dramatyczny. Mówienie o strategicznej autonomiczności Europy, co nie należy dzisiaj w Niemczech do rzadkości, jest nie tylko błędne, ale musi być uznane po prostu za niepoważne.


Kai-Olaf Lang

Lojalność i solidarność

Zarówno Berlinowi, jak i Warszawie przypada rola strażnika spójności Unii Europejskiej. Nie po to Berlin był orędownikiem rozszerzenia Unii na wschód, by teraz przy granicy niemiecko-polskiej miały powstać nowe linie podziału.


Artykuły w języku niemieckim:

Marek Cichocki Die Deutschen sollten sich nicht so wichtig nehmen

Kai-Olaf Lang, Das Misstrauen wächst

 

Fot. Rock Cohen CC BY-SA 2.0
Fot. fdecomite CC BY 2.0
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.