Luksus niezależności made in Germany

Piotr Hełmecki

Zbudowanie nowych relacji z naszymi zachodnimi sąsiadami to obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed polską dyplomacją. Płaszczyzn współpracy, które wymagają poprawy jest wiele. Należy zacząć od podstaw, czyli poprawy więzi między dwoma sąsiadującymi społecznościami, w zakresie współpracy gospodarczej bowiem wciąż sprawy mają się relatywnie dobrze.

Niemcy na wielu płaszczyznach wciąż mogą być dla nas wyznacznikiem jakości i wzorem do naśladowania. Kraj ten jako dojrzała demokracja zdążył już wykształcić u siebie wiele zinstytucjonalizowanych podmiotów, które monitorują i analizują sytuację międzynarodową. Kuleje w Polsce tak dobrze zbudowane wsparcie instytucji dla państwa a także jego działań – chociażby zagranicznych.

W celu zgłębienia wiedzy w tym zakresie delegacja uczestników programu Przywództwo: Poziom Wyżej (PPW) odbyło studyjną wizytę w dniach 12-16 listopada 2018 roku odwiedzając szereg instytucji państwowych i pozarządowych zlokalizowanych w niemieckiej stolicy Berlinie. Jedną z nich był Niemiecki Instytut ds. Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP). Spotkaliśmy się z Kai-Olaf Lang z berlińskiej centrali SWP, który opowiedział nam, że instytucja ta funkcjonuje on ponad pół wieku i udało im się wypracować ogromną renomę. Zajmują się oni doradztwem m.in. dla niemieckiego parlamentu w sprawach zagranicznych, w tym wydarzeń i możliwych strategii rozwoju w zakresie bezpieczeństwa. Są jednym z wiodących europejskich think tanków w zakresie relacji międzynarodowych.

Działalność tej instytucji w 85% finansowana jest ze środków publicznych. Mają komfort wysokiej autonomii działania. W radzie programowej instytutu są przedstawiciele wszystkich liczących się niemieckich partii politycznych, środowisk akademickich oraz biznesu. Ich działalność oraz tworzone raporty i analizy mają inspirować a także wspierać decydentów w podejmowaniu decyzji ważnych z punktu widzenia Niemiec zarówno w kontekście współpracy w ramach UE, NATO a także ONZ. Nie realizują żadnych zamówień komercyjnych na konkretne opracowania, zaś ich plan działania wyznaczają sobie sami autonomicznie na bazie rocznego planowania. Zatrudnionych w SWP jest obecnie około 160 pracowników, z czego 1/3 stanowią osoby na pełnym etacie. Pracownicy SWP podzieleni są na 7 grup badawczych zajmujących się m.in. wybranymi regionami świata – Azją, Ameryką czy Rosją, globalizacją lub bezpieczeństwem. Ich praca z założenia ma być w formule thinking out of the box, czyli wychodzić poza strefę komfortu i dotykać spraw trudnych i wielopłaszczyznowych. Starają się wyznawać zasadę czterech a nawet pięciu „i”, czyli informować, interpretować, ideologizować, irytować oraz mieć impakt.

Wnioski dla działań instytucji naszego państwa po spotkaniu w SWP są takie, że można czerpać z ich dobrych wzorców i starać się naśladować zbudowane na przestrzeni lat partnerstwa i utrwalone relacje, co wydaje się jednak tematem dla Polski i jej instytucji na wiele najbliższych lat…


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Piotr Hełmecki

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.