Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Litwa, Polska i Ukraina tworzy Trójkąt Lubelski - Instytut Wolności

Litwa, Polska i Ukraina tworzy Trójkąt Lubelski

Maciej Piotrowski

Фото: Олександр Гайн CC BY-SA 2.0

Trójkąt lubelski Litwy, Polski i Ukrainy

Rozpoczęcie współpracy w ramach “Trójkątu Lubelskiego” ogłosili ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Litwy. Ma być to platforma politycznej, ekonomicznej i społecznej współpracy tych trzech krajów. Stało się to przy okazji wspólnej wizyty w siedzibie międzynarodowej jednostki wojskowej LitPolUkrBrig, w 5. rocznicę jej stworzenia. 

W podpisanej wspólnej deklaracji mowa o:

  • koordynacji działalności w celu zapewnienia wykonywania międzynarodowego prawa w świetle agresji Rosji na Ukrainę,
  • pogłębianie współpracy polskich, ukraińskich i litewskich sił zbrojnych, 
  • rozszerzenie i pogłębienie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego,
  • aktywne działania w sprawie rozwoju handlu, inwestycji, rozbudowy infrastruktury poprzez aktywizację “ambitnych problemów”, 
  • wzmocnienie współpracy z Ukrainą w ramach inicjatywy Trójmorza,
  • wsparcie reform na Ukrainie.

Wg słów ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby format ma zakładać rozszerzenie współpracy poza dziedzinę bezpieczeństwa, o “ekonomię, handel, inwestycje, turystykę i infrastrukturę”, a celem ma być wzmocnienie Europy poprzez nasilenie więzi w Europie Środkowej. 

Wg polskiego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza zadaniem Trójkątu będzie: “trwałe zaangażowanie w rozwój Partnerstwa Wschodniego, skuteczną walkę z pandemią koronawirusa, mocne poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, a także związków tego państwa i współpracy tego państwa z Inicjatywą Trójmorza”.

Źródło: Deklaracja

Ukraińcy coraz bardziej rozczarowani

Negatywne odczucia obywateli wobec sytuacji w państwie podkreślają kolejne badanie grupy Rating. 

68% respondentów, pytanych o sytuację w kraju, postrzega ją jako idącą w złym kierunku. Oznacza to wyczerpanie się pozytywnych nastrojów dominujących po zmianie władzy na Ukrainie (które przez II. połowę zeszłego roku przeważały nad negatywnymi) i powrót do oceny stanu kraju z lat 2015-2019 (kiedy to wyczerpał się tymczasowe pozytywne nastroje po rewolucji godności i narastało zmęczenie władzą Poroszenki). Główną przyczyną negatywnej sytuacji wskazywaną przez badanych jest niekompetencja władzy (57%) i koronawirus (26%).   

Zaufanie wobec prezydenta Zełenskiego pierwszy raz w badaniu Rating Group jest mniejsze niż liczba osób ufających prezydentowi (41% wobec 53%). Wskaźnik ten jest nieco wyższy niż u poprzedniego prezydenta Petra Poroszenki na tym samym etapie jego kadencji (32% wobec 61%, po 13 miesiącach jego rządów) i znacznie wyższy porównując z Wiktorem Janukowyczem (24% wobec 67% na tym etapie).

Tym niemniej, Wołodymyr Zełenski zwyciężyłby w 1. turze wyborów prezydenckich – wg badania wygrałby z podobnym rezultatem jak stało się to w kwietniu 2019 r. Również jego partia Sługa Narodu utrzymuje 1. miejsce w potencjalnych wyborach parlamentarnych, chociaż z wynikiem o 13 pp. gorszym niż w realnych wyborach w 2019 r.

Źródło: Rating Group

Zawieszenie broni na Donbasie 

22 lipca Trzystronna Grupa Kontaktowa (Rosja-Ukraina-OBWE) działająca w Mińsku uzgodniła rozpoczęcie kolejnego “pełnego i powszechnego zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie.

Żadne z poprzednich podobnych prób nie przyniosło ostatecznego rezultatu w postaci rzeczywistego przerwania wzajemnych ostrzałów pozycji na froncie między siłami ukraińskimi a rosyjskimi/kolaboracyjnymi. W aktualnym wypadku, obiecywane jest wprowadzenie nowych mechanizmów kontroli oraz planowania postępów w rozgraniczeniu sił na kolejnych odcinkach frontu. 

Wg doniesień ukraińskiego sztabu, w pierwszym dniu obowiązywania zawieszenia broni, strona rosyjska trzykrotnie ostrzelała pozycje ukraińskie z granatników, karabinów maszynowych i broni palnej.

Przed wprowadzeniem nowego reżimu na froncie, Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim, poruszając tematy lokalnych wyborów na Ukrainie oraz zmian do konstytucji tego kraju dotyczących decentralizacji. 

Putin stwierdził, że na możliwości zakończenia konfliktu negatywnie wpływa decyzja ukraińskiego parlamentu. Ten, 15 lipca przyjął uchwałę, w związku z którą lokalne wybory w niekontrolowanych okręgach obwodu donieckiego i ługańskiego będą mogły się odbyć tylko w przypadku zakończenia rosyjskiej okupacji i wycofania stamtąd wojsk rosyjskich, ich sprzętu, a także wojskowych organizacji finansowanych i kontrolowanych przez Rosję. 

Przeprowadzenie wyborów na okupowanym Donbasie w ogólnoukraińskim terminie (25 października 2020) bez wprowadzenia w życie tych warunków można byłoby uznać za realizację rosyjskich planów zakończenia konfliktu we wschodniej Ukrainie, zakładających utrzymanie kontroli nad Ukrainą poprzez wprowadzenie do jej władz przedstawicieli kolaboracyjnych struktur z okupowanego Donbasu. 

Źródła: Uchwała RN Ukrainy, UkrPrawda

Maciej Piotrowski

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.