Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Laboratorium Przyszłości - Instytut Wolności

Laboratorium Przyszłości

Celem projektu Laboratorium Przyszłości Instytutu Wolności jest zebranie dobrych praktyk w zakresie monitorowania i zarządzania nowymi technologiami.

Zespół Instytutu Wolności złożony z młodych specjalistów (głównie absolwentów Szkoły Przywództwa) bada działalność najlepszych światowych instytucji z branży technology assesment.

Analiza stosowanych na świecie rozwiązań ma pozwolić na szersze zrozumienie kontekstu oceny technologii, poznanie standardów i praktyk stosowanych w tym zakresie na świecie, czerpanie ze sprawdzonych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń.


Projekt realizowany jest przez Instytut Wolności we współpracy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fot. Wally Gobetz CC BY – NC – ND 2.0

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.