Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Kto jest kim w IX. Radzie Najwyższej Ukrainy? - Instytut Wolności

Kto jest kim w IX. Radzie Najwyższej Ukrainy?

Ukraińcy wybrali nowy skład swojego parlamentu. Znalazło się w nim wiele ponad 75% procent posłów, którzy jeszcze nie zasiadali w jego ławach. Kim są – do jakich partii należeli wcześniej, w jakim są wieku, czy pracowali w administracji rządowej? 

Sprawdził to zespół “Ekspresu Ukraińskiego” w ramach projektu “Kto jest kim w IX. Radzie Najwyższej”. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wizualizacjami i bazami danych, które będziemy stale uzupełniać o nowe informacje.

Powiększ na cały ekran

Українською

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.


 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.