Kraje Trójmorza – Czechy: rywal czy partner?

Jak ukształtowana jest czeska scena polityczna i jacy są jej główni aktorzy? Jak mogą rozwijać się relacje polsko-czeskie – zarówno gospodarcze i politycznych? Co Czesi sądzą o możliwościach współpracy z Polską i innymi krajami Europy Środkowej? Te tematy podczas otwartego spotkania Klubu Absolwenta przedstawił Jakub Groszkowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jakub Groszkowski to kierownik zespołu środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również slawistykę oraz na Studium Europy Wschodniej UW. Przez rok przebywał na stypendium na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Tematy badawcze: polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech, Słowacji i Słowenii, grupa wyszehradzka, energetyka w Europie Środkowej.

Było to pierwsze z cyklu spotkań przedstawiających specyfikę krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Następne dyskusje, poświęcone kolejnym państwom, zorganizujemy jesienią 2017 roku.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.