Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Know-how zamiast dotacji - Instytut Wolności

Know-how zamiast dotacji

Norbert Nowicki

Precyzyjnie wyznaczone cele, nowoczesne narzędzia, wreszcie przekonanie co do zasadności przeznaczania środków na promocję miasta, zamiast nachalnej propagandy, wydumanych haseł i stosów ulotek. Tak wygląda marketing brandu, jakim stał się Berlin.

 

Berlin Partner jest pierwszym podmiotem, z jakim zazwyczaj kontakt mają przedsiębiorcy chcący inwestować w Berlinie. Dlaczego? Zgodnie z deklaracją jego misja to wsparcie naukowe i technologiczne dla firm, inwestorów i instytucji naukowych w Berlinie. O ile sama deklaracja zasadniczo nie różni się od tych znanych z innych miast, na płaszczyźnie funkcjonalnej różnice widać wyraźnie.

Berlin Partner działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest zarówno operatorem programów stymulujących biznes w stolicy Niemiec, jak również podmiotem zachęcającym ludzi – przede wszystkim młodych Berlińczyków – do przedsiębiorczości.

Kooperacja z BP to już na wstępie możliwość kontaktu z ponad 280 firmami i organizacjami zajmującymi się promocją  miasta.

Co dalej? Szereg usług, w których Berlin Partner pomaga, nie pobierając za nie żadnych opłat od przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. W tym miejscu warto wymienić tak istotne działania, jak pomoc w znalezieniu lokalizacji pod inwestycje, lokali, wyszukiwanie programów mogących stanowić podstawę finansową, poszukiwania partnerów do współpracy czy nawet rekrutację pracowników. Wszystko to jest efektem m.in. strategii przyjętej przez Berlin i Brandenburgię w 2011 roku, kiedy to władze zdecydowały się postawić na innowacje, zauważywszy pewien deficyt przedsiębiorczości w stolicy Niemiec, sięgający jeszcze czasów Muru Berlińskiego.

KLUCZ DO SUKCESU

Prawdziwy klucz do sukcesu to jednak dobra identyfikacja obszarów, w których Berlin chce być albo już jest jednym z liderów na rynku niemieckim i europejskim. Dla przykładu: w przypadku branży medycznej na koniec roku prosperuje około 700 firm (klinik, firm z obszaru biotechnologii czy farmacji) i ponad 360 000 osób jest zatrudnionych w tym nowoczesnym sektorze.

W sektorze logistyki i transportu Berlin z jednej strony stanowi znakomitą lokalizację i hub dla wielkich firm międzynarodowych, z drugiej – systematycznie wspiera przedsiębiorców działających w obszarach nowych technologii transportowych i elektromobilności.

W 2018 roku już ponad 3500 pojazdów w stolicy Niemiec stanowiły auta elektryczne.

W branży energetycznej znajdziemy ponad 5000 firm i ponad 30 instytucji badawczych, skupionych przede wszystkim na dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto warto wspomnieć o ponad 400 firmach operujących w obszarze branży fotonicznej i mikrosystemów, zajmujących się tworzeniem komponentów czy podsystemów do skomplikowanych, zaawansowanych technologicznie produktów. Na koniec trzeba wymienić jeszcze firmy produkcyjne, czyli klasykę biznesu: ponad 7000 podmiotów działających w przemyśle. Ale też blisko 2 500 start-upów specjalizujących się w produkcji! Można zatem powiedzieć, że przemysł w Berlinie oparty jest na tradycyjnych, niemieckich fundamentach, jednak coraz mocniej skręca w stronę przemysłu 4.0, korzystając z doświadczeń firm i start-upów, które – dzięki wsparciu Berlin Partner – odniosły sukces biznesowy i ugruntowały swoją pozycję na europejskim rynku.

WIEDZA I KONTAKTY

Wnioski płynące z przykładu Berlina są jasne, ale warto je wyraźnie wyartykułować. Czas podmiotów, oferujących młodym przedsiębiorcom, firmom czy start-upom jedynie środki finansowe na prowadzenie działalności czy granty, bezpowrotnie mija. Dzisiaj, chcąc stanowić realną konkurencję dla wielkich ośrodków europejskich, powinniśmy postawić na know-how i kontakty. To dzięki zapewnieniu firmom wiedzy z obszarów, które zwykle stanowią potencjalne ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zyskujemy w konfrontacji z innymi krajami dużą przewagę konkurencyjną.

Może czas na stworzenie ogólnopolskiego programu sprzyjania przedsiębiorczości (i jego lokalnych wersji)? Może należy zadbać o przekazywanie przedsiębiorcom kompleksowej wiedzy i know-how za pośrednictwem podmiotu, który będzie posiadał wszystkie niezbędne do tego narzędzia?

Dlaczego jako przeciwnik mnożenia tworów państwowych i ingerencji w przedsiębiorczość piszę o ogólnopolskim programie i stworzeniu dedykowanej agencji? Bo warto uczyć się od naszych zachodnich sąsiadów – w przypadku Berlina liczby nie kłamią.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019

Norbert Nowicki

Ekspert ds. samorządów i administracji. Absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prezes Zarządu fundacji INNpoznan, inicjator idei Centr Analiz Miejskich i Akceleratora Inicjatyw – Start Up Społeczny. Stały autor w "Polsce w Praktyce"

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.