Kim są Asy Polskiej Gospodarki? – Łukasz Zalicki EY

Zaczęło się od pewnej obserwacji. W polskiej gospodarce można wyodrębnić grupę dużych przedsiębiorstw prywatnych o polskim kapitale, które wyróżniają się na tle innych firm pod względem dynamiki wzrostu. 

Łukasz Zalicki, partner EY Polska, współautor raportu Asy Polskiej Gospodarki

Tempo wzrostu ich przychodów jest dwukrotnie wyższe niż w całym sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Wykazują one także wyższą o 35% produktywność i proporcjonalnie wyższą innowacyjność. Hipoteza – na początku postawiona intuicyjnie – potwierdziła się analitycznie. Wnioski z tych badań przedstawiliśmy wspólnie z Instytutem Wolności w raporcie Asy Polskiej Gospodarki.

Kim są Asy?

Odpowiedzi na to pytanie nie ułatwiają statystyki rządowe. Ta grupa przedsiębiorców nie jest w nich wyodrębniona. EY szacuje liczbę przedsiębiorstw spełniających kryteria klasyfikujące do grupy ASÓW (wielkość zatrudnienia, wartość przychodów i aktywów, przynależność do sektora prywatnego) na ok. 500. Czy to dużo?

Liczba okrzepłych, silnych, rozwijających się za granicą firm w Europie Zachodniej jest znacznie wyższa. Polska ma około 8 razy mniej Asów niż Francja i aż 15 razy mniej niż Niemcy.

Jednak każdego roku w Polsce powstaje coraz więcej nowych firm, które będą miały szansę przekształcić się w ASY. Tylko w latach 2003-2015 liczba nowo zarejestrowanych w Polsce prywatnych przedsiębiorstw wzrosła o 30%.

Dialog z biznesem

Na każdym etapie swojego rozwoju przedsiębiorstwa spotykają się z nowymi wyzwaniami. O ile na początku transformacji firmy prywatne mogły relatywnie łatwo rozwijać działalność ze względu na stosunkowo niskie natężenie konkurencji na rynku (zarówno ze strony przedsiębiorstw państwowych, jak i tworzącego się dopiero sektora prywatnego), to obecnie muszą konkurować w ramach dobrze rozwiniętego sektora prywatnego, a na rynkach zagranicznych również z dojrzałymi przedsiębiorstwami lokalnymi.

Prezentacja raportu była doskonałą okazją do rozmowy przedstawicieli ponad stu Asów z reprezentantami Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju właśnie na temat wyzwań.

Rolą think-tanków jest tworzenie takich platform, w ramach których przedstawiciele rządu wspólnie z przedsiębiorcami rozmawiają także o trudnych sprawach m.in. tych podatkowych czy prawnych.

Podczas konferencji, przedsiębiorcy mogli zadać pytania dotyczące ważnych dla nich kwestii a także podyskutować bezpośrednio z decydentami w rozmowach kuluarowych. Mamy nadzieję, że Program ASY stanie się takim aktywnym forum wymiany informacji między przedsiębiorcami a stroną publiczną.

Wspieranie biznesu

Państwo ma do dyspozycji całą gamę instrumentów, które mogą pomóc Asom. Jednym z nich jest wsparcie inwestycyjne z Polskiego Funduszu Rozwoju. Może ono obejmować inwestycje infrastrukturalne czy przemysłowe w kraju, a także środki przeznaczone na zagraniczne akwizycje.

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie ze strony sieci placówek zagranicznych, które mogą pomóc zarówno w dostarczeniu informacji dotyczących poszczególnych rynków jak i w pierwszym kontakcie z lokalnymi partnerami biznesowymi. W ich gestii leży też promocja polskich firm i produktów poprzez pomoc w uczestnictwie w targach i kongresach wystawienniczych.

Blisko przedsiębiorców

Dla EY przedsiębiorcy są niezwykle ważni – w naszej codziennej pracy doradczej a także w ramach programu Przedsiębiorca Roku. Mamy przyjemność współpracować z wieloma Asami i obserwować ich rozwój na przestrzeni lat. Do tej pory w konkursie Przedsiębiorca Roku wzięło udział blisko 1200 przedsiębiorców. Duża część finalistów i laureatów należy właśnie do kategorii Asów. Poprzez nasz program – staramy się pokazywać dobre wzorce i tak zwane success stories – historie ludzi, którzy osiągają niezwykłe efekty rosnąc nie tylko w Polsce, ale i międzynarodowo. Dlatego cieszymy się, że możemy wspierać program Asów Polskiej Gospodarki.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.