Jakiej opozycji potrzebują Polacy? Całość debaty (WIDEO)

Debata „Jakiej opozycji potrzebują Polacy?” odbyła się 26 października. Udział wzięli: Ludwik Dorn, Anna Materska-Sosnowska, Antoni Dudek, Tomasz Sawczuk. Dyskusję poprowadził Piot Górski. 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem debaty

Czy w Polsce opozycja może spełniać oczekiwania stawiane przez system demokratyczny, a także polskich obywateli? A może należałoby zmienić ramy instytucjonalne, tak by skuteczniej mogła pełnić swoją rolę?

Opozycja jest nieodzowna w demokracji. Kontroluje poczynania władzy, rządzącym, czującym jej oddech na plecach, nie pozwala popaść w gnuśność oraz pychę, a obywatelom nie daje pogrążyć się w bezalternatywności. Jeszcze większe znaczenie opozycja odgrywa w silnie podzielonym społeczeństwie tak, jak ma to miejsce dziś w Polsce. W takiej sytuacji państwo powinno zapewnieniać członkom wspólnoty możliwość realnego, skutecznego i godnego bycia reprezentowanym. W Polsce o opozycji wiele się mówi, ale rzadko w kontekście jej roli w systemie demokratycznym, a szczególnie jej umocowania prawnego.

fot.  Krzysztof Belczyński  CC BY-SA 2.0
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.