Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Jak sfałszować wyniki wyborów? - Instytut Wolności

Jak sfałszować wyniki wyborów?

Przy okazji zbliżających się wyborów prezydenckich (a po nich parlamentarnych) eksperci wskazują możliwe sposoby zniekształcania wyników wyborów. W „Dzerkale Tyżnia”, ekspertka Reanimacyjnego Pakietu Reform Jaryna Busoł wymieniła następujące z nich:

fałszerstwa związane z „martwymi duszami”: korzystanie z głosów osób występujących w rejestrach wyborców ale: zmarłych, przebywających za granicą lub w innym miejscu. Przedstawiciele komisji wyborczej ustalają, kto aktualnie nie przebywa w miejscu zamieszkania i wypełniają biuletyn wyborczy za niego,

fałszerstwa na terenach przyfrontowych: niektórzy eksperci uważają, że władze tzw. DNR i ŁNR albo wybrani kandydaci mogą w zorganizowany sposób przywozić ludzi z okupowanych terenów, by ci głosowali w ich interesach. Autorka artykułu uważa jednak, że dany sposób nie zostanie wykorzystany, gdyż jest drogi w organizacji, niebezpieczny, a masowy przewóz osób spotka się z kontrolą ukraińskich służb. Z terenami przyfrontowymi powiązana jest też inny możliwy sposób fałszerstw: wskazanie przez wojskowo-cywilne administracje niemożliwości przeprowadzenia wyborów w pewnych obwodach, jeśli nie będzie to w interesie wybranych kandydatów. Wg autorki, takie decyzje były podejmowane w wyborach lokalnych i „można podejrzewać, że miały one motywację polityczną”,

kupowanie głosów poprzez siatki „agitatorów”, którym przekazuje się środki teoretycznie na inne cele, a w praktyce jest to opłata za oddanie głosu na danego kandydata. Jest to jeden z popularniejszych sposobów korumpowania wyborców, jednak trudny do wykrycia i udowodnienia: „Jeśli sztab (kandydat) z użyciem różnych schematów, materialnie stymuluje aktywność agitatorów, to zniekształca zasadę procesu wyborczego. Można starać się odkryć takie przypadki, ale zawsze znajdzie się 400 stosunkowo zgodnych z prawem ukrycia opłaty” – pisze autorka,

wypłaty z budżetów administracji publicznej: formalnie przekazywane w ramach pomocy społecznej, nieformalnie jako opłata za wsparcie danego kandydata z obietnicą ponownej wypłaty po wyborach, w razie oddania właściwego głosu. Wg Julii Kyryczenko z Reanimacyjnego Pakietu Reform „ok. 3-5% głosów wyborców można zdobyć właśnie w ten sposób: poprzez finansowanie z budżetu”.

Źródło: Dzerkało Tyżnia

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.