Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Jak rynki reagują na Zełenskiego? Konsekwencje dla gospodarki. - Instytut Wolności

Jak rynki reagują na Zełenskiego? Konsekwencje dla gospodarki.

Adrian Purzycki

Julia Berezovska/ Press office NBU CC BY-NC-ND 2.0

Jak podaje agencja prasowa Interfax-Ukraina, rynki finansowe zareagowały spokojnie na wyniki niedzielnych wyborów – przede wszystkim dlatego, że ich wynik był przewidywany, właściwie przesądzony. Wyceną ukraińskich euro-obligacji powinna pozostać stabilna, jednocześnie analitycy spodziewają się spadku cen akcji niektórych przedsiębiorstw, jak np. należącego do Rinata Achmetowa koncernu DTEK (w zw. z krytyką formuły Rotterdam+ przez obecnego członka sztabu Zełenskiego – Andrija Herusa, niegdyś zasiadającego w Państwowej Komisji Energetyki i Usług Komunalnych).

Kluczowa dla kondycji ukraińskiej gospodarki w intensywnym roku wyborczym będzie jednak cena hrywny w stosunku do euro i dolara. Narodowy Bank Ukrainy zapowiadał już możliwy lekki spadek wartości waluty zaraz po wyborach, a w tygodniu bezpośrednio przed II turą uzupełnił rezerwy walutowe o kolejne 45 mln USD. Istotnie, poniedziałkowe notowania cen walut potwierdziły prognozę lekkiego spadku wartości hrywny. Na rynku międzybankowym cena dolara wzrosła do 26,81 – 26,85 UAH a euro 30,12 – 30,15 UAH, zatem hrywna kosztuje o 6-7 kopiejek mniej. Choć nie jest to istotnie duży spadek – analitycy przewidują systematyczne pogorszenie wartości ukraińskiej waluty w średnim i długim okresie.

Amerykański bank Morgan Stanley przewiduje spadek wartości hrywny nawet do poziomu 30,5 UAH za dolara do końca bieżącego roku, a w 2020 r. do poziomu 31,5 UAH. Oznaczałoby to przekroczenie historycznego minimum w lutym 2015 r. (30,01 UAH/USD). Jest to o tyle niebezpieczne, że dotychczasowy budżet Ukrainy na rok 2019 opiera się na prognozie 29,4 UAH/USD. Analitycy Morgan Stanley przewidują także spowolnienie wzrostu gospodarczego Ukrainy do poziomu +2,7% PKB w 2019 r. i 2,6% w roku 2020. Jako główne przyczyny takiego stanu ukraińskiej gospodarki podają niepewność polityczną i wysoką inflację. Dla kursu hrywny podstawowa kwestia to dalsze wsparcie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). Morgan Stanley przewiduje co prawda drugą transzę pomocy z funduszu latem tego roku, jednak obawia się prawdopodobnego spowolnienia współpracy po wyborach prezydenckich.

Bardziej optymistyczny jest sam MFW przewidując dewaluację hrywny do 28,68 UAH / USD, zwłaszcza mając na względzie wzrost wartości ukraińskiej waluty o ok. 3,2% od początku br. Podobnie agencja Standard and Poor’s – 28,6 UAH/USD do końca 2019 r. Dodatkowo S&P podkreśla, że Ukraina ma trzeci najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca w krajach Europy i WNP zaraz po Tadżykistanie i Uzbekistanie.

Według agencji Ukraina potrzebuje znacznie więcej inwestycji, które przyspieszą wzrost – w ubiegłym roku inwestycje wyniosły tylko 19% PKB (dla porównania: przed kryzysem w 2007 r. było to aż 30% PKB).

W tym roku czekają Ukrainę dwie wizyty delegacji z MFW: 15 maja i 15 listopada. Od efektów rozmów z ukraińskim rządem oraz rozliczenia dotychczasowej realizacji  uzgodnień z Funduszem (m.in. urealnienia – czyt. podwyżki cen gazu dla ludności) – zależeć będzie przyznanie kolejnych dwóch transz pomocy w wysokości 1,3 mld USD.

Część ekspertów ocenia jednak negatywnie szansę na uzyskanie pieniędzy z MFW w tym roku – wynika to częściowo z kalendarza wyborczego. Po pierwsze, jednym z wymogów MFW był ustawowy split, rozdzielenie kompetencji dot. finansów publicznych pomiędzy Narodowy Bank Ukrainy i Państwową Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy. Rozdzielenia takiego na pewno nie uda się przeprowadzić przed 15 maja. Z kolei intensywna kampania wyborcza nie pozwoli na przeprowadzenie koniecznych reform do wizyty misji MFW 15 listopada br. a parlament czeka jeszcze przyjęcie budżetu na 2020 r.

Szef rady NBU Bohdan Danyłyszyn jest bardziej optymistyczny – przypomina, że PKB Ukrainy rośnie od 12 ostatnich kwartałów, w ubiegłym roku o 3,3%. Nakłady na środki trwałe i modernizację produkcji  wzrosły o 14,3 % w ujęciu rocznym i będą stanowić motor napędowy gospodarki.

Danyłyszyn powołuje się także na umiarkowanie optymistyczne prognozy wzrostu ukraińskiego PKB przez Bank Światowy (+2,9% PKB) i MFW (+2,7%) oraz rating agencji S&P na poziomie B/B ze stabilną perspektywą.

Źródła:

Hromadske ; UNIAN ;

Adrian Purzycki

Redaktor prowadzący "Ekspresu Ukraińskiego" Instytutu Wolności

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.