Jak Polak reformował ukraińskiego giganta – spotkanie z Wojciechem Balczunem

W 2016 r. Wojciech Balczun wygrał konkurs na stanowisko prezesa ukraińskich kolei – państwowego molocha zatrudniającego 300 tys. pracowników z aktywami ocenianymi na 245 miliardów hrywien.

Postawiono przed nim zadanie restrukturyzacji tego przestarzałego i skorumpowanego przedsiębiorstwa, które w 2015 znajdowało się na skraju bankructwa. Balczun opierał się na swoim doświadczeniu z Polski, gdzie z sukcesami kierował PKP Cargo i pracował na stanowiskach menedżerskich w PKO BP i Poczcie Polskiej.

Polak na swoim stanowisku utrzymał się ponad rok – wdrażając w tym czasie zmiany strukturalne w firmie i pracując nad poprawą wyników finansowych. Złożył dymisję po skierowanej przeciwko niemu akcji PR-owej i atakach ze strony środowisk oligarchicznych.

Na spotkaniu w Instytucie Wolności porozmawiamy o jego doświadczeniach wyniesionych z pracy na Ukrainie oraz klimacie dla reform i walki z korupcją nad Dnieprem. Rozmowę poprowadzi Maciej Piotrowski. Serdecznie zapraszamy

Spotkanie z Wojciechem Balczunem – byłym prezesem Kolei Ukraińskich
Kiedy: 23 marca 2018, 17:30
Gdzie: Fundacja Instytut Wolności, Hoża 27/14, 00-521 Warszawa
Zobacz więcej informacji >> 

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.