Jak pisać o granicy? Publikujemy poradnik dla dziennikarzy.

Polsko-ukraińska granica jest przekraczana ponad 20 milionów razy rocznie. Trudności występujące na przejściach utrudniają życie przedsiębiorcom i turystom, osobom jadącym do pracy, do krewnych, na zakupy. To olbrzymie i zróżnicowane grono obywateli. Skala czyni z tego problemu jedną z kluczowych bolączek w stosunkach polsko-ukraińskich, oddziałującą na życie zwykłych ludzi. Jednocześnie, ze względu na oddalenie przejść granicznych od wielkich miast, ten problem nie leżał dotąd w centrum zainteresowania mediów.

– pisze Maciej Piotrowski we wstępie do nowej publikacji Instytutu Wolności i kijowskiej organizacji Europa Bez Barier “Jak pisać o granicy. Poradnik dla dziennikarzy“. Właśnie z tego powodu – skali problemu, a także niewystarczającego nagłośnienia go w mediach – stworzyliśmy ten dokument.

Ma on pomóc pracownikom mediów w lepszym zrozumieniu tematu i aktualnych trendów i problemów występujących na granicy polsko-ukraińskiej. Wskazujemy w nim źródła, z których można korzystać przy przygotowywaniu tekstów, przypominamy kluczowe fakty i ciekawostki dotyczące granicy.

Autorem poradnika jest Jakub Łoginow – specjalista ds. transportu, mobilności aktywnej i standardów pieszych.

W poradniku, dziennikarze znajdą również wykaz instytucji państwowych, które są odpowiedzialne za zarządzenie i finansowanie granicy, a także kontakt mailowy do nich, co może pomóc w skutecznym kierowaniu zapytań prasowych dla uzyskania dodatkowych informacji. Oprócz tego, opisaliśmy zjawiska społeczne, które nie znajdują odzwierciedlenia w oficjalnych danych, co czyni poradnik unikalnym źródłem, pomocnym przy tworzeniu dziennikarskich materiałów.

Podpowiadamy, w jaki sposób odnosić się do oficjalnych danych i jak postępować podczas przygotowywania materiału, by wyłapać zjawiska nieznajdujące odzwierciedlenia w oficjalnych danych i komunikatach urzędowych. 

pisze Łoginow.

Osoby zainteresowane szerszą informacją o poradniku bądź całości projektu Instytutu Wolności “Granica z ludzką twarzą” zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Maciejem Piotrowskim (maciej.piotrowski@instytutwolnosci.pl) lub głównym autorem poradnika Jakubem Łoginowem (kuba.loginow@gmail.com).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.