Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Izba Gmin bez większości ws. scenariuszy brexitu - Instytut Wolności

Izba Gmin bez większości ws. scenariuszy brexitu

Ekspres Brytyjski, nr 19, red. Piotr Górski

  • Theresa May poprosiła Unię Europejską o dalsze opóźnienie brexitu (do 30 czerwca) i jednocześnie stara się przekonać Partię Pracy do poparcia jej umowy w czwartym głosowaniu nad nią.
  • 28 marca w brytyjskim parlamencie odbyło się 8 głosowań „orientacyjnych” dotyczących możliwych scenariuszy dla brexitu. Żadne z nich nie uzyskało większości w Izbie Gmin.
  • Brytyjski Urząd Statystyczny podał dane o zróżnicowaniu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
  • Agencja ratingowa Standard & Poor’s podaje, że brexit w ciągu ostatnich 3 lat kosztował brytyjską gospodarkę 66 miliardów funtów czyli około 1000 funtów na każdego obywatela.


Kolejne opóźnienie brexitu jest możliwe

Theresa May 5 kwietnia wysłała wniosek do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze opóźnienie brexitu. Teraz decyzja w tej sprawie leży po stronie UE i ma ona zostać podjęta na szczycie 10 kwietnia. Nowym terminem wyjścia miałby być 30 czerwca, chyba że wcześniej członkowie Izby Gmin zaakceptowaliby umowę, którą przedstawiła May. W tym celu wciąż poszukiwane jest porozumienie z Partią Pracy. Labourzyści domagają się jednak zmian, dla których potrzebna byłaby zgoda UE.

Premier przekonuje, że jeśli zostanie przyjęta umowa, istnieje szansa na brexit przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które są planowane na 23 maja.

Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie możliwości ponownego poddania pod głosowanie umowy – które początkowo blokował spiker Izby Gmin – 29 marca po raz trzeci odrzucono umowę May (286 za, 344 przeciw).

Źródła: BBC I, BBC II


Izba Gmin bez większości ws. scenariuszy brexitu

28 marca w brytyjskim parlamencie odbyło się 8 głosowań „orientacyjnych” dotyczących możliwych scenariuszy dla brexitu. Żadne z nich nie uzyskało większości wśród członków Izby Gmin.

Najwięcej głosów „za” otrzymała opcja referendum ratyfikacyjnego (268 głosów za, 295 przeciw). Niewiele mniejsze poparcie uzyskała propozycja pozostania Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE (264 za, 272 przeciw): przegrała ona najmniejszą różnicą głosów (8). Kolejny w liczbie uzyskanych głosów „za” był plan brexitu na warunkach Partii Pracy – obejmujący „ścisłe dostosowanie” prawa brytyjskiego do przyszłych zasad jednolitego rynku i ochrony praw pracowniczych. Za tym rozwiązaniem głosowało 237 osób, przeciwko było 307. Opcję Wspólny Rynek 2.0 poparło 188 członków Izby Gmin, a 283 było przeciwnych.

Za odejściem od procedury art. 50 głosowało 185 posłów, wobec 293 którzy przeciwstawili się takiemu rozwiązaniu. Z kolei 160 głosujących poparło opuszczenie UE bez umowy w dniu 12 kwietnia przy 400 przeciwnych. „Plan B” Malthouse’a, umożliwiający wynegocjowanie nowej umowy handlowej z UE po twardym brexicie, spotkał się z aprobatą 139 posłów (422 było przeciwnych). Najmniejsze poparcie uzyskała opcja członkostwa w EFTA i EOG (64 za, 377 przeciw).

Sekretarz stanu ds. wyjścia z Unii Europejskiej Stephen Berclay zasugerował, że wyniki tych głosowań wzmocniły przekonanie, że umowa premier May jest najlepszym rozwiązaniem. Miały też polepszyć pozycję Theresy May po tym, jak dzień wcześniej zadeklarowała, że poda się do dymisji, jeśli zostanie przyjęta wynegocjowana przez nią umowa o opuszczeniu UE. Choć część torysów, którzy dotychczas odrzucali umowę, wyraziła gotowość do jej poparcia, to jednak dla koalicyjnej Demokratycznej Partii Unionistycznej pozostała ona nie do przyjęcia.

Źródła: BBC


Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zwiększa się

Według ostatnich danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego (ONS) widoczne jest zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć – mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety (często będąc na tych samych stanowiskach).

Niektóre firmy twierdzą, że ich luki płacowe są „wypaczone” ze względu na niewielu pracujących u nich mężczyzn. W jedna czwartej firm notuje się różnicę w wynagrodzeniach obu płci wynoszącą ponad 20% (o tyle mniej zarabiają kobiety).

Poseł Rachel Reeves, przewodnicząca Komisji ds. Strategii Biznesowej, Energetycznej i Przemysłowej, powiedziała: „Liczby pokazują, że przed nami długa droga do rozwiązania problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Wiele firm nie jest zainteresowana zdolnościami kobiet”.

Od 2017 r. firmy zatrudniające ponad 250 pracowników mają obowiązek zgłaszania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W latach 2017–2018 nie odnotowano znaczącej poprawy różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przy czym różnica zmniejszyła się nieznacznie z 9,7% do 9,6%.

Źródło: Bloomberg.com, Telegraph, Independent, Guardian


Koszty brexitu dla brytyjskiej gospodarki 

Agencja ratingowa Standard & Poor’s podaje, że brexit kosztował przez ostatnie trzy lata brytyjską gospodarkę 66 miliardów funtów, czyli około 1000 funtów na każdego obywatela.

Od referendum w czerwcu 2016 r. Wielka Brytania straciła 550 mln funtów wzrostu gospodarczego tygodniowo. Gwałtowny spadek wartości funta przyczynił się m.in. do zmniejszenia siły nabywczej i wzrostu cen w sklepach.

Ekonomista S&P Boris Glass powiedział: „Niepewność, co do kształtu i formy, jaką przyjmie brexit, coraz bardziej paraliżuje możliwość podjęcia decyzji”.

Rząd brytyjski oczekuje, że zdewaluowany funt zwiększy eksport Wielkiej Brytanii, ponieważ stanie się on tańszy dla zagranicznych nabywców posiadających inne waluty. Jednak brytyjskie firmy nie odnotowały znaczącego wzrostu sprzedaży zagranicznej.

We wcześniejszych analizach m.in. bank inwestycyjny Goldman Sachs oszacował, że od decyzji o brexicie gospodarka brytyjska traci tygodniowo 600 mln funtów. Według danych Banku Anglii ta suma wynosi 800 mln funtów.

Źródło: Financial Times, Express UK, Independent


Numer przygotowali:

Piotr Górski – (redaktor prowadzący): – historyk idei, filozof polityki, redaktor prowadzący magazynu „Res Publica Nowa”, koordynator projektów międzynarodowych m.in. Mobilizing for the Commons i Partnerstwa Wolnego Słowa. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i ucestnik programu Przywództwo Poziom Wyżej. Publikował m.in. na łamach „Res Publiki Nowej”, „Teologii Politycznej”, „Polski w Praktyce”, „Polski The Times”, „Eastbooka”.

Magdalena Bryś – absolwentka stosunków międzynarodowych, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji i Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Studiuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się regionem Bałkanów Zachodnim, sharing economy, nowymi technologiami oraz wspinaczką górską.

Monika Marianna – absolwentka psychologii, studiów podyplomowych na kierunku manager CSR i Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Uczestniczka programu Przywództwo Poziom Wyżej. Zawodowo zajmuje się budowaniem i realizacją strategii komunikacyjnych. Interesuje się kulturami i językami Europy Środkowo-Wschodniej oraz literaturą współczesną, zwłaszcza poezją.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Ekspres Brytyjski, nr 19, red. Piotr Górski

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.