Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Granica z ludzką twarzą - nowy projekt - Instytut Wolności

Granica z ludzką twarzą – nowy projekt

Paweł-Kula-CC-BY-2.0

Jak ucywilizować granicę polsko-ukraińską? Nad rekomendacjami dla administracji obu krajów będziemy pracować w nowym projekcie pt. “Granica z ludzką twarzą”, który startuje 1 lutego. 

Temat ten wybraliśmy, gdyż z infrastruktury ukraińsko-polskich przejść granicznych korzysta rocznie ponad 20 mln osób rocznie. Sytuacja na granicy jest określana przez ekspertów jako “patologiczna”, szczególnie ze względu na długie oczekiwanie na przekroczenie granicy w fatalnych warunkach. Brak możliwości przekroczenia granicy w przewidywalnym czasie i z użyciem różnorodnych środków transportu ogranicza możliwości rozwoju kontaktów biznesowych, działalności kulturalnej czy turystyki.

We współpracy z polskimi i ukraińskimi ekspertami planujemy tę sytuację zmienić. Naszym celem jest zebranie i opracowanie rekomendacji, które umożliwią usprawnienie funkcjonowania przejść granicznych i ich otoczenia. Koncepcje planujemy przekazać przedstawicielom administracji publicznej i decydentom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki publicznej w tej sprawie.

W ten sposób, chcemy doprowadzić do rozwiązania jednego, konkretnego problemu, który wpływa na stosunki polsko-ukraińskie.

W 2019 roku odbędą się dwa seminaria eksperckie, wydamy również poradnik dla dziennikarzy “Jak pisać o granicy” oraz – na podsumowanie – raport z rekomendacjami. Zorganizujemy również konkurs dla dziennikarzy na najlepszy tekst dotyczący problemu.

Naszym partnerem w realizacji projektu jest organizacja Europa Bez Barier / Європа без бар’єрів. Organizacja powstała w 2009 r. Jej celem jest realizacja praw człowieka do swobodnego przemieszczania się, wspieranie społecznie ważnych reform w sferze budowy państwa prawa, migracji i kontroli granic, ochrony danych osobowych, porządku publicznego i zwalczania  dyskryminacji. Od założenia, głównym kierunkiem analitycznej działalności organizacji były migracje i problemy wizowe. W tym obszarze osiągnięto konkretne wyniki i analizy. Badania organizacji znalazły zastosowanie przy przygotowaniu porozumienia w sprawie ułatwień wizowych (2009 – 2014), Umowy o małym ruchu granicznym z Polską, Węgrami i Słowacją, Krajowego Planu Działań na rzecz liberalizacji wizowej (2010-2014), Profilu Migracyjnego (2011), Państwowej Polityki Migracyjnej ( 2013 – 2014).

Współpracują z nami również polskie eksperckie pozarządowe organizacje z Lublina Fundacja Mobilności Aktywnej zajmująca się rozwojem zrównoważonego rozwoju i Przemyśla Stowarzyszenie Linia 102 działającego na rzecz reaktywacji połączeń kolejowych relacji między Polską a Ukrainą.

Kontakt do koordynatora projektu: Maciej Piotrowski, maciej.piotrowski@instytutwolnosci.pl


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.