Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Gospodarcze konsekwencje brexitu - Instytut Wolności

Gospodarcze konsekwencje brexitu

EKSPRES BRYTYJSKI, NR 15, RED. PIOTR GÓRSKI

 

  • Spowolnienie gospodarcze spowodowane niepewnością i obawami związanymi brexitem
  • Od decyzji brytyjskich posłów zależą tysiące miejsc pracy na kontynencie, głównie w Niemczech
  • Premier May chce przełożyć głosowanie nad brexitem w Izbie Gmin i chce zmian zapisów dotyczących zabezpieczenia granicy irlandzkiej

Spowolnienie brytyjskiej gospodarki

W 2018 r. gospodarka Wielkiej Brytanii rozwijała się w spowolnionym tempie w porównaniu do perspektywy ostatnich 6 lat, co pokazuje spadek PKB. Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) za główną przyczynę osłabienia gospodarki podaje niepewność i obawy związane z brexitem wpływające m.in. na decyzje dotyczące niższych wydatków przedsiębiorstw i wstrzymanie się od podejmowania nowych inwestycji biznesowych. W wielu sektorach gospodarki odnotowano spadki: produkcja samochodów (o 4 proc), inwestycje biznesowe (o 1,4 proc.) i budownictwo (o 0,3 proc.).

Tej Parikh, ekonomista z Institute of Directors, uznał brexit za „głównego podejrzanego” spowolnienia gospodarki, ponieważ firmy powstrzymują się od dużych inwestycji i podejmują ostrożne decyzje dotyczące lokowania większego kapitału.

Źródła: BBC I, BBC II, Financial Times, Guardian, Irish Times


Izba Gmin zdecyduje o miejscach pracy na kontynencie

Partnerzy Wielkiej Brytanii szukają rozwiązań, by ich gospodarki jak najmniej ucierpiały w wyniku brexitu. Według statystyk ośrodka badań ekonomicznych Halle Institute for Economic Research wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało wpływ na 180 tys. miejsc pracy w państwach członkowskich.

Instytut podał, że niemiecka gospodarka jest uzależniona od eksportu samochodów do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że ta branża jest szczególnie narażona negatywne konsekwencje brexitu. Szacuje się, że Wolfsburg, rodzinne miasto Volkswagena, zostanie najmocniej dotknięte utratą miejsc pracy.

Dla Holandii kanał La Manche jest ważnym punktem tranzytowym. Wielka Brytania jest dla niej trzecim co do wielkości partnerem handlowym, po Niemczech i Belgii.

Prawie milion Polaków żyje w Wielkiej Brytanii. Polacy otrzymają tzw. „karty brexit” umożliwiający dalszy pobyt. Premier Polski Mateusz Morawiecki na spotkaniu z premier Theresa May, zapewniał, że priorytetem Polski  w brexitowych negocjacjach było zabezpieczenie praw polskich obywateli przebywających na Wyspach

Źródła: New York Times, Guardian I, Guardian II, Express I, Express II


Wciąż nie wiele wiadomo

Kolejne głosowanie w Izbie Gmin nad opuszczeniem Wielkiej Brytanii z UE odbędzie się, kiedy UE  zaakceptuje  nowe warunki w sprawie klauzuli ochronnej irlandzkiej granicy – zapowiedziała premier Theresa May. Na przedstawienie propozycji nowych zapisów dała sobie czas do 26 lutego.

Rozmowy między WB a Unią mają dotyczyć wyłącznie zastąpienia tzw. backstopu jednym z „alternatywnych rozwiązań”: 1. wyznaczeniu limitu czasowego obowiązującego rozwiązania, 2. możliwości jednostronnej klauzuli wyjścia, tak aby Zjednoczone Królestwo mogło odejść od zapisów w dowolnym momencie oraz 3. Rozwiązanie wykorzystujące technologie umożliwiające kontrolę i formalności załatwianie z dala od granicy, co przewiduje tak zwany “kompromis Malthouse”.

W sprawie politycznego impasu w związku z irlandzką granicą, Theresa May spotkała się z premierem Irlandii Leo Varadkarem.. Spotkanie odbyło się po tym, jak UE zapowiedziała, że podejmie rozmowy z Wielką Brytanią, aby pomóc premier May uzyskać poparcie w Izbie Gmin dla zaproponowanego przez nią porozumienie o brexicie. Varadkar przed rozmową spotkał się z przedstawicielami głównych irlandzkich sił politycznych.

BBC I BBC II, Guardian


Piotr Górski – (redaktor prowadzący): – historyk idei, filozof polityki, redaktor prowadzący magazynu „Res Publica Nowa”, koordynator projektów międzynaroowych m.in. Mobilizing for the Commons i Partnerstwa Wolnego Słowa. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności i ucestnik programu Przywództwo Poziom Wyżej. Publikował m.in. na łamach „Res Publiki Nowej”, „Teologii Politycznej”, „Polski w Praktyce”, „Polski The Times”, „Eastbooka”.

Magdalena Bryś – absolwentka stosunków międzynarodowych, studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji i Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Studiuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się regionem Bałkanów Zachodnim, sharing economy, nowymi technologiami oraz wspinaczką górską.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

EKSPRES BRYTYJSKI, NR 15, RED. PIOTR GÓRSKI

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.