Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej?

Zapraszamy do lektury drugiego numeru biuletynu Instytutu Wolności „Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej?”. Temat numeru komentują: Andrew A. Michta (U.S. Naval War College), Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Kazimierz Ujazdowski (eurodeputowany PIS).

W okresie intensywnych zmian w Europie, Polska szuka swojego miejsca na geopolitycznej szachownicy.Dla wielu uczestników debaty naszym naturalnym sojusznikiem wydają się być kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Czy w obecnej międzynarodowej układance jest miejsce na taki sojusz? Jak zadbać o interesy państw naszego regionu nie stawiając się jednocześnie w kontrze do całej wspólnoty euroatlantyckiej? Jak powinna wyglądać współpraca państw regionu? Czytaj komentarze:


Andrew A. Michta (U.S. Naval War College)

Co może oznaczać powrót Europy Środkowej?

Dzisiejsza Mitteleuropa może przerodzić się w nową Zwischeneuropę, bardziej podatną na naciski Rosji. Gdy NATO staje w obliczu rosnącego zagrożenia ze Wschodu, Europa zaczyna dzielić się wzdłuż linii historycznych interesów narodowych.


Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Paliwo polityczne skłania do wspólnego działania

Nie widzę zagrożenia, by taka współpraca mogła doprowadzić do kształtowania się struktur równoległych do innych projektów, które funkcjonują w Europie. Przecież państwa skandynawskie od dawna ze sobą współpracują i nikt nie stawia zarzutu, że grupa nordycka stanowi alternatywę dla Unii Europejskiej.


Kazimierz Ujazdowski (eurodeputowany PIS)

Rząd musi odbudować element współpracy regionalnej

Zadaniem dla polskiej polityki jest wypełnienie realną treścią istniejących idei i założeń.  Solidarność regionalna może być istotną składową naszej polityki, ale tylko, gdy będziemy podchodzić do niej realistycznie, bez złudzeń, że możemy mieć wspólne stanowisko we wszystkich sprawach.


Czytaj: „Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej”

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.