Energetyka, infrastruktura, granica. Co naprawdę łączy, a co dzieli Polskę I Ukrainę?

Biuletyn Instytutu Wolności, nr 26, luty 2018

Myśląc o tym, co dzieli Polaków i Ukraińców – myślimy zazwyczaj o kwestiach historycznych. Gdy zapytamy co nas łączy –  większość publicystów powie o wspólnych wartościach, czy też obawie przed rosyjskim zagrożeniem.

Tymczasem odpowiedź, która wskaże na czynniki realnie kształtujące nasze życie, jest prostsza i bardziej prozaiczna.

Dzieli nas granica (od zawsze zatłoczona i źle zorganizowana), a wiążą połączenia infrastrukturalne (drogowe, kolejowe, energetyczne). Praca nad poprawieniem funkcjonowania tych kwestii może wpłynąć pozytywnie nie tylko na życie zwykłych obywateli, ale i wzmocnienie relacji handlowych, rozwój polskiej przedsiębiorczości i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

W niniejszym numerze Biuletynu Instytutu Wolności proponujemy Państwu zapoznanie się z opiniami ekspertów i polityków na temat projektów transportowych (o tym napisał dla nas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk), kwestii energetycznych (wywiady z Pawłem Kostem i Piotrem Maciążkiem, którzy opowiedzieli o wspólnych i rozbieżnych interesach w tym obszarze), a także granicy polsko-ukraińskiej. Szczególne miejsce poświęciliśmy ostatniemu z tematów – najbardziej uciążliwemu i kłopotliwemu problemowi dla milionów zwykłych obywateli, którzy kursują między oboma państwami.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
Maciej Piotrowski

Minister Infrastruktury RP Andrzej Adamczyk – Wspólne działania, wspólny rozwój
Jestem przekonany, że Via Carpatia pobudzi gospodarczo dotychczas zaniedbywane regiony Polski, a rozwój gospodarczy Ukrainy, dzięki budowanym odnogom tego szlaku, również znacząco przyspieszy.


Wywiad z Pawłem Kostem – Potrzeba woli politycznej i wyobraźni po obu stronach – wywiad z Pawłem Kostem
Największe szanse na powodzenie ma projekt interkonektora gazowego. Inna sprawa, na ile i jak szybko uda się wykorzystać wszystkie korzyści płynące z jego powstania. Gdyby okazało się, że połączenie nie dojdzie do skutku, będzie to dowód na indolencję Warszawy i Kijowa.


Wywiad z Piotrem Maciążkiem – W stosunkach polsko-ukraińskich występują poważne różnice interesów energetycznych
Moim zdaniem interesy energetyczne raczej dzielą niż łączą Polaków i Ukraińców Współpraca pomiędzy oboma krajami, odkąd władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie zamarła.


Marek Porzycki – Granica – uwagi po 5 latach
Wybrane problemy wskazują na szerszą bolączkę będącą źródłem złej sytuacji na granicy. Jest nią brak ogólnej woli politycznej całościowego usprawnienia granicy polsko-ukraińskiej.


Maciej Piotrowski – Kompleksowe przejścia graniczne. Jak zrobić to w praktyce?
Przekroczenie granicy byłoby możliwe w krótkim czasie, gdyby doszło właśnie do powstania przejść, które można by pokonywać każdym możliwym środkiem transportu. Wówczas zdjęlibyśmy część obłożenia z korytarzy samochodowych na rzecz ruchu kolejowego i pieszo-rowerowego.


Jakub Łoginow – Bez pieniędzy granicy nie ucywilizujemy
Na wszystko potrzebne są pieniądze. Wielki kraj w środku Europy z ogromnymi ambicjami w tematyce ukraińskiej powinien wygospodarować środki na to, by rokrocznie powstawało jedno duże przejście za 100 milionów i kilka małych wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego za 30 milionów każde.

Fot. Przemyslaw Turlej CC BY-NC 2.0

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.