Founders and Council

Institute’s founders

Igor Janke

Founder and President of the Freedom Institute

Dariusz Gawin

Founder

Institute’s council

Rafał Dutkiewicz

President of the City of Wrocław

Wojciech Morawski

Chairman and owner of the Atlantic Company

Krzysztof Pawłowski

Entrepreneur, founder and President of the Wyższa Szkoła Biznesu (Higher Business School) in Nowy Sącz

Wojciech Szczurek

Mayor of Gdynia (since 1998)

Krzysztof Zakrzewski

Founder and managing partner in the Domański Zakrzewski Palinka law firm

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.