Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Dyplomacja Zełenskiego - ocena pierwszego roku - Instytut Wolności

Dyplomacja Zełenskiego – ocena pierwszego roku

Maciej Piotrowski

Dyplomacja Zełenskiego – ocena pierwszego roku 

Nieformalne i bilateralne relacje mogą zastąpić tradycyjną dyplomację, a profesjonalny MSZ zostać zmarginalizowany przez szefa Biura Prezydenta Andrija Jermaka. Rok międzynarodowej polityki Wołodymyra Zełenskiego na łamach “Dzerkała Tyżnia” ocenia dyrektor Centrum Nowa Europa, analityczka Aliona Hetmanczuk.

Do plusów prowadzonej przez dyplomację Zełenskiego analityczka zalicza:

  • początek normalizacji stosunków z Warszawą (które jednak odbywają się powoli ze względu na sezon wyborczy w Polsce) i w pewnym stopniu z Budapesztem,
  • to, że udało się doprowadzić do utrzymania sankcji wobec Rosji i nie zrezygnowano z kursu na UE i NATO, czym straszyli konkurenci Zełenskiego,
  • doceniany przez partnerów sposób kontaktu prezydenta – otwartego na słuchanie zamiast monologu (jak miał to robić Poroszenko) oraz nawiązywanie osobistego kontaktu z liderami międzynarodowymi, których Zełenski “przekupuje szczerością, otwartością i niekiedy sympatyczną w cynicznym politycznym świecie naiwnością”.

Natomiast jako “pasywa” Hetmanczuk wymienia: 

  • brak sukcesów polityki poszukiwania inwestorów w miejsce poszukiwania sojuszników (ci pierwsi nie pojawiają się, gdyż nadal nie poprawił się klimat inwestycyjny nad Dnieprem), 
  • problem w definiowaniu priorytetów polityki międzynarodowej – Zełenski w celu ułatwienia negocjacji z Rosją przestał akcentować na roli Moskwy jako agresora. W związku z tym partnerzy niejednoznacznie odbierają sytuację i również łagodzą retorykę wobec tego kraju. Jak pisze analityczka: “nie wiadomo, czy Zełenskiemu uda się zatrzymać wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale udaje mu się w zawrotnym tempie pogodzić Zachód z Rosją”,
  • problem sprzeczności zewnętrznego priorytetu stosunków z USA i wewnętrznego priorytetu na zakończenie wojny z Rosją, 

Autorka artykułu próbuje opisać również styl prowadzenia dyplomacji przez Zełenskiego i jego otoczenie. Jak pisze, przykłada on większą uwagę do głosu wewnętrznych doradców niż zagranicznych, co przejawiło się w odwołaniu prokuratora generalnego mimo sprzeciwu ambasadorów grupy G7. 

Za niebezpieczny trend, Hetmańczuk uznaje pojawiające się w otoczeniu Zełenskiego krytyczne podejście do formy relacji gospodarczych z UE i postrzeganie ich za szkodliwe dla Ukrainy, co ma szkodzić odbiorowi potrzeby integracji europejskiej w ogóle. 

Pisze też o zmianie pozycjonowania się Ukrainy w międzynarodowych relacjach ze “statusu żebraków do statusu pełnoprawnych partnerów”. Hetmańczuk ocenia ten kierunek za ogólnie prawidłowy, ale wprowadzany zbyt szybko, patrząc na stan ukraińskiej gospodarki, gdyż w związku z tym Ukraińcy “zaczęli coraz częściej kupować wsparcie, zamiast otrzymać je bezpłatnie”.

Uważa też, że Zełenski jest nieufny wobec partnerów i przedkłada relacje bilateralne nad relacje w ramach instytucji międzynarodowych – co między innymi objawia się w prowadzeniu nieformalnych negocjacji z Rosją i mniejszej uwadze do rozmów w formacie normandzkim. 

Decyzje kadrowe autorka ocenia ogólnie pozytywnie (szczególnie w kontekście ambasadorów i rządu, w którym zasiedli dyplomaci z dużym stażem), jednak ze sceptycyzmem patrzy na działalność szefa Biura Prezydenta Andrij Jermak uprawiającego “back channel diplomacy”, który w pewnym stopniu próbuje “marginalizować MSZ w procesie przyjmowania decyzji”.

Całość artykułu: https://dt.ua/international/diplomatiya-vs-diployermakiya-344459_.html

Winnica najlepszym miastem do życia na Ukrainie

Najbardziej zadowoleni jakością usług w mieście są mieszkańcy Winnicy, Iwano-Frankiwska, Czernihowa i Chmielnickiego, najmniej Chersona, Czerniowiec i Mykołajewa – pokazuje badanie ukraińskich miast obwodowych przez Rating Group. W rankingu trudno dopatrzeć się prawidłowości geograficznych – nie istnieją tendencje lepszego stanu miast w wybranym regionie kraju. 

W konkretnych sferach, mieszkańcy ukraińskich miast coraz lepiej oceniają sytuację dotyczącą dróg i ich oświetlenia, parków i skwerów. Tendencja spadkowa dotyczy oceny rozwoju przemysłu w miastach i działania policji (po wzroście w 2016, spadek). 

Przy tej okazji zapytano również o ocenę relacji międzynarodowych. Mieszkańcy ukraińskich miast w 52% popierają integrację europejską i 49% wejście do NATO (obie wartości utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat). 

Niestety, badaniem sympatii do podmiotów zewnętrznych nie objęto Polski. Ankietowanych zapytano o stosunek do Unii Europejskiej (48% pozytywnych wypowiedzi, nieobjęte badaniem uprzednio) i Kanady (spadek z 50% w 2019 do 48% w 2020), USA (spadek z 42% do 31%), Rosji (spadek z 27% do 24%) i Chin (spadek z 43% do 23% – można podejrzewać, że ze względu na skojarzenia z koronawirusem).  

Ogólne nastroje mieszkańców miast dotyczących sytuacji w kraju spadły – po boomie w 2019 r. związanym ze zmianą władzy i 50% osób zadowolonych z politycznej sytuacji, spadło do 28% dziś. To jednak ciągle więcej, niż w ostatnich latach rządów Poroszenki. 

Wymiana jeńców postępuje, ale proces jest daleki od ukończenia

16 kwietnia doszło do wymiany jeńców między Ukrainą a kolaboracyjnymi tzw. republikami w Doniecku i Ługańsku. 

Wg ostatnich ustaleń z rozmów Putina i Zełenskiego w Paryżu w grudniu 2019 do końca zeszłego roku powinno dojść do zwolnienia wszystkich więźniów – od tego czasu na Ukrainę wróciło 35 osób (XII 2019) i 21 (IV 2020), jednak nadal na terytoriach niekontrolowanych przez Ukrainę pozostaje trudna do określenia liczba obywateli Ukrainy przetrzymywanych w związku z konfliktem zbrojnym z Rosją.  

Wiosenne pożary na Ukrainie – brak zagrożenia radiacją

Na północy Ukrainy – na Żytomierszczyźnie, w okolicach Kijowa, a także w zamkniętej strefie czarnobylskiej wynikły wiosenne pożary lasów. Są one wywołane suszą i działalnością człowieka (wypalanie łąk, palenie śmieci). 

Wbrew rozpowszechnianym fake-newsom, pożary na północy Ukrainy nie wpłynęły na sytuację radiologiczną. Mapa radiacyjnego monitoringu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, wskazuje na poziom radiacji dla Kijowa pozostający w normie, niezwiększony w porównaniu do poprzednich miesięcy. Promieniowanie w Kijowie wynosi w Kijowie wynosiło 0,127 µSv/h – analogiczny poziom był w marcu, lutym i styczniu. W okolicach Czarnobyla spłonęło 11,5 tys. hektarów lasu, pożary nie dotknęły reaktora ani składowisk odpadów radioaktywnych. 

W Kijowie w ostatnich dniach doszło do zwiększonego zanieczyszczenia powietrza – jego powodem są płonące torfowiska i palenie śmieci przez mieszkańców okolicznych miejscowości i nie ma charakteru radiacyjnego. 

COVID-19 na Ukrainie 

Stanem na 20 kwietnia 2020 na Ukrainie wykryto 5710 osób zachorowań na COVID-19: najwięcej w obwodzie czerniowieckim (906 osób, tam też pierwszy wypadek) i kijowskim (850 wykrytych zachorowań). Na chorobę tę zmarło 151 osób. 

Fot. Carsten ten Brink CC BY-NC-ND 2.0 
Maciej Piotrowski

Współpracownik Ekspresu Ukraińskiego Instytutu Wolności. Główne obszary zainteresowania: polityka wewnętrzna i życie polityczne Ukrainy, kultura i społeczeństwo nad Dnieprem. Aktualnie obserwuje i analizuje ukraińską kampanię prezydencką (2019). Zajmuje się również problematyką usprawnienia funkcjonowania polsko-ukraińskich przejść granicznych jako koordynator projektu „Granica z ludzką twarzą” (2019), zaangażowany również w nieformalną inicjatywę „Piesze przejścia graniczne”.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.