Dwa lata rządu Beaty Szydło

Mijają dwa lata od powołania gabinetu premier Beaty Szydło. W poniższym materiale, eksperci Instytutu Wolności podsumowują działalność rządu w wybranych obszarach.

Przemysław Antas opisuje dwa lata polityki fiskalnej rządu PiS, ocenia zmiany funkcjonowania systemu podatkowego, próby walki z optymalizacją podatkową i starania na rzecz profesjonalizacji działania urzędów skarbowych. Nicholas Siekierski przedstawia w swoim tekście kluczowe wydarzenia w stosunkach polsko-amerykańskich z ostatnich dwóch lat i opisuje sukcesy i błędy polskiej dyplomacji publicznej w USA z pozycji osoby, która doskonale zna amerykańską rzeczywistość społeczną i medialną. Eliasz Maciej Grubiński, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, rzuca światło na działalność Ministerstwa Cyfryzacji, jego osiągnięcia w budowaniu e-administracji. W tekście Łukasza Chorchosa znajdziemy natomiast podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a szczególnie przedstawionego ostatnio projektu tzw. Ustawy 2.0., flagowego projektu wicepremiera Jarosława Gowina.

Serdecznie zapraszamy do lektury!


Przemysław Antas

Nowe podatki, stare porządki – dwa lata dobrej zmiany w polityce podatkowej

Rządowi faktycznie udało się uszczelnić system podatkowy w zakresie VAT. Takiego wzrostu nie da się wytłumaczyć zwykłym wzrostem konsumpcji (polepszeniem koniunktury).


Eliasz Maciej Grubiński

Ministerstwo Cyfryzacji – technokratyczna twarz rządu Beaty Szydło

Rozwój usług świadczonych przez internet nie tylko ułatwia życie obywatelom, ale również przynosi wymierne korzyści polskiej gospodarce poprzez wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.


Nicholas Siekierski

Stosunki polsko-amerykańskie w nowej erze politycznej

Konieczne jest, by polska dyplomacja podjęła współpracę z propolskimi mediami w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli to rozwijać solidną i skoordynowaną strategię medialną w języku angielskim.


Łukasz Chorchos

Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2015-2017

Podejście oparte na otwartym dialogu i uwzględnianie postulatów grup, na które wpływ mają procesy legislacyjne, powinno być standardem w polskiej polityce.

Pobierz całość Biuletynu Instytutu Wolności: “Dwa lata rządu Beaty Szydło”

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.