Duel Amical. Przyjacielska Debata

W ramach projektu: “For a nuanced image of V4 countries in the EU” współtworzymy portal Duel Amical. Naszym celem jest przedstawienie czytelnikom z Europy Zachodniej zrównoważonego obrazu naszego regionu. Zapraszamy do współpracy i publikowania artykułów o problemach Europy Środkowej, jej społecznych, ekonomicznych i politycznych problemach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na mail: biuro@instytutwolnosci.pl

Cechą charakterystyczną portalu jest nowatorska forma stosowana przez Duel Amical. Jego pomysłodawcy piszą:

Na naszym portalu publikujemy dwa artykuły na ten sam temat, dzięki czemu czytelnik może zapoznać się z przeciwstawnymi opiniami dotyczącymi jednej kwestii. Równoległe teksty pokazują dwa odmienne punkty widzenia. Zderzając ze sobą różne opinie, chcemy otrzymać obiektywne spojrzenie na daną sprawę. Już od samego czytelnika zależy, czy przyjmie jedną z opinii, czy wybierze złoty środek. Główną zasadą naszej strony jest prezentowanie wyrazistej argumentacji w dyskusji przy poszanowaniu odmiennych poglądów. Nasze główne motto brzmi: “Duel Amical” czyli “Przyjazna Debata”.

Dołącz do polskiego zespołu redakcyjnego Duel Amical. Dowiedz się więcej!

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.