Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Przywództwa - Instytut Wolności

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Przywództwa

W związku z pojawieniem się kilku wolnych miejsc, zapraszamy do udziału w dodatkowym naborze do V edycji Szkoły Przywództwa. Osoby, które nie zdążyły złożyć swoich aplikacji wiosną, mają szansę na zakwalifikowanie się do naszego programu. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 sierpnia 2019. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 27 sierpnia 2019, a pierwszy zjazd Szkoły odbędzie się w dniach 7-8 września 2019. 

W ramach rekrutacji dodatkowej należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać zadania rekrutacyjnego. W jego ramach prosimy o przygotowanie prezentacji (max 5-10 slajdów) lub krótkiego film (3-5 min).

Na początku filmu / prezentacji należy się przedstawić, a następnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Dlaczego to Pana/Panią powinniśmy wybrać?

2. Jakie są Pana/Pani plany związane z uczestnictwem w Szkole Przywództwa i ewentualną działalnością w Klubie Absolwenta?

3. Jakie są Pana/Pani plany zawodowe w perspektywie od dwóch do pięciu lat?

 

Wymagania techniczne do prezentacji: 5-10 slajdów w formacie PDF lub PowerPoint

Wymagania techniczne do filmu: 3-5 minut. Film zamieszczony na zewnętrznym serwerze (np. Youtube albo Dropbox) w trybie niepublicznym i udostępniony przez link. Uwaga: elementy techniczne filmu nie będą oceniane.

Polecamy przygotowanie prezentacji przed rozpoczęciem wypełnienia formularza.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.