Czy wojna w Donbasie może dobiec końca?

Wojna, która rozpoczęła się od rosyjskiej aneksji Krymu i interwencji zbrojnej na wschodzie Ukrainy, trwa już od trzech i pół roku. Walki na Donbasie nie ustają i w każdej chwili może dojść tam do krwawej eskalacji. 

Nie ustają również rozmowy dyplomatyczne prowadzone między zainteresowanami stronami. Co więcej, ostatnie miesiące przyniosły szereg ciekawych i często niespodziewanych inicjatyw w tej kwestii.

Dynamika procesu negocjacyjnego nie jest jednak odzwierciedlana w polskiej debacie publicznej i mediach. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie dyskusji “Jak rozwiązać konflikt rosyjsko-ukraiński” podczas której rozmawialiśmy o tym, czy istnieje możliwość przybliżenia pokoju na Ukrainie, jakie mechanizmy mogą do tego doprowadzić oraz jaką rolę może odegrać w tym procesie polska dyplomacja. Spotkanie odbyło się 7 listopada w Warszawie i udział wzięli w nim eksperci i dziennikarze: Daniel Szeligowski, Olga Popowycz, Wojciech Mucha i Zbigniew Parafianowicz. Gościem specjalnym wydarzenia była Hanna Hopko – przewodnicząca komitetu ds. zagranicznych ukraińskiego parlamentu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z streszczeniem wystąpień prelegentów oraz zapisem wideo całości spotkania.


Hanna Hopko – przewodnicząca komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. zagranicznych

Putin nie zatrzyma się, póki my go nie zatrzymamy

Nasze kluczowe założenie brzmi: nic o nas bez nas, żadnych rozmów o Ukrainie bez Ukrainy. Występujemy przeciwko hybrydowej dyplomacji, gdyż taka doprowadzi do hybrydowego pokoju oznaczającego jeszcze większą liczbę ofiar. Nie chcemy do tego dopuścić.


Olga Popowycz – analityczka polityczna, Fundacja Nasz Wybór

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie stanowi problem dla całego regionu

Jeśli Ukraina chce doprowadzić do rozwiązania konfliktu z Rosją, powinna zacząć od własnego podwórka, bez zwracania uwagi na czynniki zewnętrzne.


Zbigniew Parafianowicz –  Dziennik Gazeta Prawna

Nowa formuła jest potrzebna, by pchnąć sprawy naprzód

Format miński, jako narzędzie trwałego rozwiązania konfliktu w Donbasie, swojego zadania raczej nie spełni. W perspektywie strategicznej, do trwałego rozwiązania mógłby doprowadzić jedynie format szerszy, w którego skład weszliby przedstawiciele USA lub całej Rady Bezpieczeństwa ONZ.Daniel Szeligowski – analityk programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych,

Sedno rosyjskiej propozycji w sprawie misji ONZ tkwi w jej szczegółach

Rosjanie wciąż dążą do odnowienia pełnej kontroli nad państwami wchodzącymi niegdyś w skład ZSRS (być może z wyjątkiem państw bałtyckich) oraz stworzenia strefy buforowej w Europie Środkowej, co w zasadzie wyklucza możliwość szybkiego zakończenia wojny w Donbasie.


Oglądaj całość debaty Instytutu Wolności “Jak rozwiązać konflikt rosyjsko-ukraiński”

Fot. Tatyana Tkachuk CCBY-ND 2.0
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.