Co zmienią wybory w Niemczech? Komentują Łukasz Jasina i Łukasz Warzecha.

Niemcy wybrali nowy parlament. Wyniki wyborów do Bundestagu z 24 września nie przynoszą rewolucji, jednak rzeczywistość polityczna tego kraju z pewnością ulegnie zmianie. 

Głównymi czynnikami, które mogą na to wpłynąć jest osłabienie pozycji rządzącej CDU/CSU oraz wyborczy sukces antysystemowej AfD. O to, jak może wyglądać polityka przyszłego rządu RFN, spytaliśmy Łukasza Jasinę i Łukasza Warzechę.

Zapraszamy do lektury Biuletynu Instytutu Wolności nr 19 “Co zmienią wybory w Niemczech?”.


Przyszłość niemieckiej polityki to wielka niewiadoma

Kwestią istotniejszą niż dzisiejszy skład koalicji będzie to, jak potoczy się los niemieckiej polityki w dłuższej perspektywie. Pojawiają się głosy, że może to być ostatnia kadencja Angeli Merkel jako kanclerz – komentuje Łukasz Warzecha


Jaka będzie polityka wschodnia przyszłego rządu Niemiec?

Nie mamy pewności, jaki byłby efekt powstania tzw. koalicji jamajskiej, ale powstanie tzw. wielkiej koalicji mogłoby więc oznaczać koniec sankcji wobec Rosji – twierdzi Łukasz Jasina.


Fot. Markus Spiske CC BY 2.0

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl