Brexit – wyzwanie i szansa

Przemysław Antas

Brexit może bowiem stanowić bodziec dla zmian w samej Unii Europejskiej


Brexit oznacza dla Polski wiele zagrożeń, ale też szansę. Na ten moment ciężko przewidzieć długofalowe skutki wyjścia Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej. Referendum stanowi dopiero pierwszy krok. W dalszej kolejności parlament brytyjski będzie musiał wyrazić zgodę na wyjście z UE. Najbardziej istotne będzie jednak negocjowanie traktatu regulującego warunki wyjścia i wzajemne relacje Wlk. Brytanii z UE. Relacje te mogą nie odbiegać wiele od obecnych jeżeli Wlk. Brytania pozostanie w EOG.

 

Swobody unijne i wspólny rynek będą w takiej sytuacji nadal respektowane – status Wlk. Brytanii będzie przypominał status Norwegii. Wszystko jednak zależeć będzie od przebiegu negocjacji, a ten od warunków politycznych panujących w Wlk. Brytanii oraz samej Unii Europejskiej. Od tego zależeć będzie wiele ważnych dla Polaków kwestii, jak możliwość osiedlania się i pracy w Wlk. Brytanii, zakładania tam firm oraz dostęp do brytyjskiego rynku towarów i usług. Przełoży się to również na kwestie polityczne: Wlk. Brytania „odklejona” od Unii Europejskiej to Polska bardziej „przyklejona” do Niemiec i Rosji.

 

Ta nowa sytuacja to ogromne wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej. Polska będzie zagrożona większą marginalizacją, ale – co ważniejsze – pojawia się też okazja dla naszego kraju dla zwiększenia jego bezpieczeństwa i dobrobytu. Brexit może bowiem stanowić bodziec dla zmian w samej Unii Europejskiej. Unii, której sposób funkcjonowania nie pozwala poradzić sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki i najzwyczajniej zniechęca coraz więcej narodów do integracji.

 

Wlk. Brytania przetrze też szlaki dla innych krajów, które chciałyby postawić na inny model współpracy międzynarodowej niż proponowany przez Brukselę. Dlatego polska dyplomacja powinna odejść od biernego kibicowania polityce europejskiej Paryża czy Berlina. Jak nigdy wcześniej, teraz nie ma miejsca na improwizację i przepadek. Polska i inne kraje o podobnej sytuacji powinny aktywnie zaangażować się w proces negocjowania warunków wyjścia Wlk. Brytanii z UE, tak aby były one korzystne dla naszych obywateli i przedsiębiorców.

 

Brexit to również niepowtarzalna okazja do budowania poparcia dla przebudowy samej Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy w interesie Polski leży zachowanie jakiejś formy integracji europejskiej, ograniczającej z jednej strony ekspansywność Niemiec, a z drugiej nowy imperializm Rosji.

 

Warunek jest jeden – Polska nie może przysłuchiwać się koncertowi mocarstw, ale musi szybko sama zacząć grać na fortepianie polityki europejskiej – najlepiej na wielu fortepianach jednocześnie.

Przemysław Antas

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.