Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Bogactwo ubogich społeczności: podsumowanie raportu Young Foundation - Instytut Wolności

Bogactwo ubogich społeczności: podsumowanie raportu Young Foundation

Ekspres Brytyjski nr 29

Ray in Manila CC BY 2.0

W listopadzie bieżącego roku, niezależny brytyjski think-tank, Young Foundation, opublikował raport dotyczący publicznych inwestycji i prywatnych dotacji w różnych częściach Wielkiej Brytanii oraz ich wpływu na rozwój, poczucie przynależności i lokalny patriotyzm.

Od czasu referendum w sprawie brexitu z 2016 roku, nierówność inwestycji w poszczególnych regionach państwa to gorący temat w Wielkiej Brytanii. Nie jest to zaskakujący trend, biorąc pod uwagę ogromny wpływ frustracji spowodowanej spowolnionym rozwojem i zbyt małym inwestowaniem pieniędzy publicznych w „zapomniane” regiony państwa na wynik głosowania.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach raportu brytyjskiego think-tanku wykazały sporą zbieżność z rezultatami z 2018 roku, jeżeli chodzi o rozlokowanie funduszy publicznych w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii. Pomijając Londyn, najwięcej pieniędzy publicznych ulokowanych zostało w hrabstwach należących do tak zwanego “pasa dojazdowego” – okręgów, z których znaczna część populacji każdego ranka dojeżdża do pracy w stolicy.

Do pasa dojazdowego należą miejscowości takie jak Reading czy Aldershot, które należą do grupy regionów uprzywilejowanych finansowo, lecz niezbyt społecznie zintegrowanych, z wyjątkowo niskim poczuciem przywiązania do lokalnej wspólnoty. „Community strength“, jak nazwali ten współczynnik autorzy raportu, okazał być się znacznie wyższy w okolicach „zapomnianych” przez rząd i brytyjskich filantropów.

Zależność pomiędzy ubogim lokalnym budżetem a silniejszą wspólnotą najlepiej ilustruje przykład Eden, małej mieściny na północnym zachodzie Anglii. Plasuje się na 135 miejscu na liście najsowiciej wspieranych przez państwo miejscowości. W Community Strength Index, zestawieniu skompilowanym przez Young Foundation, Eden zajmuje pierwsze miejsce. Dla porównania Bracknell Forest, miasto położone na południowym wschodzie Anglii, które jest na siódmym miejscu na liście najbogatszych miejscowości, w indeksie mierzącym „siłę społeczności” znalazło się na 299 pozycji.

Na „siłę wspólnoty” składa się wiele czynników, które podzielone zostały na dwie kategorie. Pierwsza, nazwana „więzami społeczności”, zawiera „inicjatywy, wydarzenia i inne okazje umożliwiające członkom wspólnoty  kultywowanie relacji i wzajemne wsparcie” czyli między innymi wspólne wydarzenia sportowe, posiłki, czy też projekty finansowane ze składek mieszkańców.

Druga kategoria to „zasoby wspólnoty” – składają się na nią budynki należące do wspólnoty czy też lokalne firmy nastawione na poprawę sytuacji w danej społeczności bardziej niż na zysk.

Podsumowując, wyniki badań opisanych w raporcie wskazuje na większą potrzebę zacieśniania więzów i wspólnego wsparcia w miejscowościach „zapomnianych” przez polityków decydujących o rozprowadzaniu publicznych środków. „Community Strength Index” może okazać się bardzo przydatnym narzędziem badającym trendy polityczne, i to nie tylko w Wielkiej Brytanii.

Nie jest tajemnicą, że za brexitem w dużej mierze zagłosowały społeczności, które czują się opuszczone i zignorowane przez wielkie instytucje polityczne, takie jak Unia Europejska. Zestawienie „najsilniejszych wspólnot” przygotowane przez Young Foundation udowadnia, że ekonomiczna frustracja nie była kluczowym czynnikiem, który wpłynął na głosy najmniej uprzywilejowanych społeczności w referendum z 2016 roku.

Równie wpływowe było przekonanie, że miejscowości wyżej opisane nie mogą liczyć na zewnętrzne wsparcie, a swoje prawidłowe funkcjonowanie zawdzięczają głównie współpracy mieszkańców, a nie działaniom państwowych czy międzynarodowych instytucji.

Źródło: The Young Foundation

Przygotowali:

Łukasz Chorchos

Maciej Grzymkowski – student Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, szczególnie zainteresowany polityką zagraniczną Chin, brakiem kompetencji światowych przywódców w stawianiu czoła problemom XXI wieku. Pasjonat kuchni azjatyckiej oraz samozwańczy ekspert ws. angielskiej Premier League.

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Ekspres Brytyjski nr 29

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.