Bartosiak, Myers: Jak zmienia się rosyjska armia?

Zapraszamy na spotkanie Instytutu Wolności: Jak zmienia się rosyjska armia? Strategiczna sytuacja na Wschodzie w kontekście ćwiczeń Zapad 2017. 16 lutego 2018 r., godz. 17.00, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do 15 lutego poprzez formularz: https://goo.gl/forms/Ah05XDDuIw9q51J92

Scroll down for the English version

Udział wezmą:

  • Jacek Bartosiak – ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. W Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego zajmuje się geopolityką, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki. Autor książki „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”
  • Nicholas J. Myers – ekspert do spraw wojskowych. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się polityką Federacji Rosyjskiej a przez ostatnie cztery siłami zbrojnymi Rosji i Białorusi. Autor wielu raportów na temat zdolności operacyjnych rosyjskiej armii. Koordynator i uczestnik gier wojennych poświęconych potencjalnemu konfliktowi zbrojnego na terenie Międzymorza oraz w rejonie Azji i na Pacyfiku. W swej pracy zajmuje się badaniem strategii rozwoju wielu rejonów świata zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście balansowania/równoważenia wpływów światowych mocarstw jak USA, Rosja i obecnie Chiny.

You are invited to a Freedom Institute event:

The strategic situation in the East in the context of the Zapad 2017 exercise and the modernization of the Russian armed forces.

16 February 2018, 17:00

Zielna Center, Zielna St. 37, 00-108 Warsaw.

The meeting will be held in English

Please confirm your attendance by Thursday, February 15th:

 https://goo.gl/forms/Ah05XDDuIw9q51J92

 

  • Nicholas J. Myers is a military analyst. He has been studying Russian policy and statecraft for over ten years and has focused specifically on the Russian and Belarusian armed forces for the past four. He has written a number of reports on the operational capabilities of the Russian military and has overseen a wide variety of war-games of potential conflicts in the European Intermarium and Asia-Pacific regions. He studies the strategic development of many regions, especially Central and Eastern Europe, in the context of the shifting balance of hegemonic power today among the United States, Russia, and China.
  • Jacek Bartosiak is an expert in grand strategy, modern warfare and national security. Senior Fellow at the Potomac Foundation and Director of Wargaming Studies & Simulations at the Pulaski Foundation. He has been a frequent contributor to print and broadcast media in Poland and internationally, and an advisor to parliamentary and presidential bodies on security matters. Mr. Bartosiak is a member of the Polish Navy Ship Construction & Procurement Council. A graduate of law from Warsaw University.

PhD from the Polish Academy of Sciences on the U.S. Air-Sea Battle Concept and its impact on the U.S. & Chinese geo-strategies in the western Pacific and Eurasia.

Jacek Bartosiak is the author of the bestselling book in Polish on geostrategy “The Pacific and Eurasia. On War”. He is preparing a book on the Intermarium and the geo-strategy of Central and Eastern Europe.

Fot. Christian M.M. Brady CC BY- NC -ND 2.0
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.