Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Asy Polskiej Gospodarki - Instytut Wolności

Asy Polskiej Gospodarki

PROGRAM ASY POLSKIEJ GOSPODARKI to inicjatywa Instytutu Wolności mająca na celu wspieranie polskich firm plasujących się pomiędzy Małymi i Średnimi a Dużymi Przedsiębiorstwami. Ostatecznym celem wspierania działalności ASÓW jest przekształcenie ich w globalnych graczy na arenie międzynarodowej.

PROGRAM został objętym patronatem Ministra Rozwoju RP i Ministra Finansów RP, wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Czym są ASY?

Stwierdziliśmy, że podział na Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Duże Przedsiębiorstwa jest niewystarczający.

Postanowiliśmy więc wyróżnić grupę AS-ów czyli Aktywów Strategicznych polskiej gospodarki. To przedsiębiorstwa, które spełniają dwa z trzech poniższych kryteriów: wysokość ich rocznych przychodów mieści się w przedziale od od 200 mln PLN do 6 mld PLN, całkowity bilans roczny jest większy niż 172 mln PLN i nie przekracza 8 000 mln PLN, a liczba zatrudnionych pracowników mieści się w granicach 250-5000 osób.

Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych w krajach Europy Zachodniej ta kategoria przedsiębiorstw decyduje o sile i konkurencyjności gospodarki danego kraju.

Są to przedsiębiorstwa o skali umożliwiającej komercjalizację innowacji opartych na pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w kraju (niska innowacyjność to jedna z największych słabości polskiej gospodarki).

Cel Programu

Program ASY doprowadzi do lepszego zrozumienia specyfiki działalności przedsiębiorstw z kategorii ASY w Polsce oraz pomoże zidentyfikować główne bariery dla ich dalszego dynamicznego wzrostu.

W ramach Programu, we współpracy z przedsiębiorcami, wypracujemy konkretne rozwiązania prawne, podatkowe i instytucjonalne mające na celu wsparcie rozwoju ASów. Program ASY będzie platformą promowania wypracowanych rozwiązań.

Nasze działania 

Projekt wystartował wiosnę 2016 roku. Instytut Wolności postawił sobie za cel zdefiniowanie i wskazanie przedsiębiorstw spełniających kryteria ASÓW. W oparciu o publicznie dostępne bazy danych i przy wsparciu kilku instytucji zespół Instytutu Wolności stworzył listę ASÓW oraz nawiązał z nimi kontakt. Następnie, we współpracy z przedstawicielami ASÓW, stworzony został raport stanowiący rezultat przeprowadzonych prac analitycznych.

Raport został zaprezentowany 13 października 2016 podczas konferencji, w której udział wzięło 150 przedstawicieli ASÓW, wicepremier Mateusz Morawiecki, Paweł Borys (prezes PFR), Marek Czerski (prezes KUKE), Łukasz Zalicki (partner EY, współautor raportu), Marcin Piasecki (pomysłodawca i autor projektu, wiceprezes PFR i ekspert Instytutu Wolności) oraz Igor Janke (prezes Instytutu Wolności). Czytaj więcej.

Nasze plany

Zamiarem Instytutu Wolności jest regularne przygotowywanie raportów, które mają pogłębić zrozumienie sytuacji i uwarunkowań szczególnej grupy przedsiębiorstw, jaką są ASY oraz śledzenie zmian zachodzących w tym środowisku. Ostatecznym celem wspierania działalności ASÓW jest przekształcenie ich w globalnych graczy na arenie międzynarodowej.

Jesteś ASem?

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo spełnia wymienione powyżej kryteria kwalifikujące do kategorii Asów i chcieliby Państwo wziąć udział w Programie to uprzejmie prosimy o kontakt: biuro@instytutwolnosci.pl

Projekt jest wspierany przez Bank Zachodni WBK oraz EY Polska. Organizację prezentacji raportu wspiera firma Brigde.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.