Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Armia, język, wiara – Poroszenko rusza do wyborczej ofensywy - Instytut Wolności

Armia, język, wiara – Poroszenko rusza do wyborczej ofensywy

„Chcemy razem budować zdolną do walki armię. Przywrócimy ukraińskiej cerkwi godne miejsce w światowym prawosławiu. Wzmocnimy ukraiński język – element siły i sukcesu naszego narodu. (…) Armia, język, wiara – to nie hasło. To formuła ukraińskiej tożsamości” – mówił Poroszenko podczas przemówienia w Radzie Najwyższej.

Wystąpienie to stanowiło swoistą prezentację jego programu wyborczego oraz pewnego rodzaju odpowiedź na „Nowy Kurs Ukrainy” Julii Tymoszenko. Wybranie przede wszystkim kwestii tożsamościowych na główne linie kampanii wydaje się być krokiem w walce o elektorat środowisk patriotycznych, mieszkańców centralnej i zachodniej Ukrainy oraz osób zaangażowanych w Euromajdan i wojnę z Rosją.

Jako priorytetową kwestię Poroszenko wymienia obronność: wzmocnienie finansowania armii i pensji wojskowych, modernizację sił zbrojnych w kierunku standardów NATO i symboliczną desowietyzację wojska.

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną Poroszenko mówił o współpracy z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Warto zwrócić uwagę, że jako pierwszą wymienił UE, a do USA odniósł się przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa, zwracając uwagę na problem narastających przeciwności na arenie międzynarodowej: „Nie mogą nie martwić nas rozbieżności między kluczowymi uczestnikami handlu światowego” – powiedział.

W kwestii Donbasu Poroszenko pozostaje przy koncepcji misji pokojowej ONZ, ale korzystając z okazji poruszania tego tematu, próbował pozycjonować się jako jedyny, który będzie walczył o interesy ukraińskie w przeciwieństwie do swoich konkurentów, a szczególnie Julii Tymoszenko. Prezydent przedstawił niebezpośrednie sugestie, że była premier działa pod wpływem Kremla. Aluzje do niej padły również przy omawianiu systemu politycznego. „Ktoś kamufluje autorytaryzm pod <<parlamentaryzmem typu kanclerskiego>>” – powiedział Poroszenko wyraźnie odnosząc się do propozycji swojej konkurentki. Sam natomiast opowiada się za utrzymaniem systemu parlamentarno-prezydenckiego.

Więcej: Tekst przemówienia
Photo by Sgt. Tim Massey CC BY 2.0
Fot. Mychajlo Palinczak CC BY-NC-ND 2.0

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.