Andrzej Duda w Instytucie Wolności

Bezpieczeństwo wojskowe, aktywna dyplomacja, aktywna polityka historyczna, Polacy za granicą, wzmacnianie pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych – to najważniejsze punkty programu polityki zagranicznej kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, które przedstawił na spotkaniu w Instytucie Wolności.

„Polsce potrzebna jest przede wszystkim sprawna, dobrze wyszkolona i wyposażona armia, która miałaby znaczenie defensywne, odstraszające i obronne.” – powiedział kandydat na prezydenta.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Kandydaci na prezydenta o polityce zagranicznej” zorganizowane przez Instytut Wolności. Instytut zwrócił się z zaproszeniem do sztabów Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Dudy, Adama Jarubasa i Magdaleny Ogórek. Poniżej możecie Państwo obejrzeć pełną relację wideo ze spotkania

Wystąpienie Andrzeja Dudy:

Rozmowa Igora Janke z Andrzejem Dudą:

Streszczenie wystąpienia Andrzeja Dudy:

Bezpieczeństwo Polski

Polsce potrzebna jest przede wszystkim sprawna, dobrze wyszkolona i wyposażona armia, która miałaby znaczenie defensywne, odstraszające i obronne. W Polsce powinny powstać jednostki wojskowe NATO – mieszane bazy wojskowe, w których swój udział miałaby polska armia. Wojsko polskie musi zostać dobrze wyposażone. Należy odbudować polski przemysł zbrojeniowy. W polityce zewnętrznej Polska powinna już dziś wyjść z propozycją wzmocnienia obecności NATO w Europie Środkowej – tak, aby na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku propozycja ta była dyskutowana i przyjęta. Szczyt w Warszawie powinien być dla nas przełomowy – nie może być tylko podsumowaniem ustaleń z Newport

Aktywizacja dyplomacji

Polska powinna stworzyć tzw. „diamentowe ambasady” – placówki o strategicznym znaczeniu dla naszych interesów, które będą wzmocnione personalnie, strukturalnie i finansowo. Istotne jest wzmocnienie polskiej dyplomacji nową, młodą, dobrze wyszkoloną kadrą. W tym celu powinniśmy stworzyć polską szkołę dyplomacji – Instytut Dyplomacji.

Promocja Polski i polityka historyczna

Polska musi skutecznie zabiegać o kształtowanie swojego wizerunku za granicą, tak jak robią to inne kraje. Na polityce historycznej nie warto oszczędzać. Jako prezydent chciałbym zainicjować program „Polskie skrzydła” na rzecz promocji polskiego dziedzictwa historycznego. Powinniśmy przypominać polskie sukcesy zbrojne, jak te z 1920 roku czy pod Wiedniem. Szczególną rolę powinien spełniać Instytut Adama Mickiewicza, który zajmowałby się – na wzór niemieckiego Instytutu Goethego czy Instytutu Francuskiego – propagowaniem za granicą wiedzy o Polsce i nauczaniem języka polskiego. Poprzez polskie uczelnie Polska powinna upowszechniać ideę szkół polskiego prawa za granicą.

Polacy za granicą

Emigracja Polaków ma podłoże ekonomiczne. Dopóki sytuacja gospodarcza się nie zmieni i nie zachęci ich do powrotu, Polska powinna zadbać o to, by dzieci emigrantów uczyły się za granicą języka polskiego i historii Polski. Polacy za granicą powinni mieć sprawną opiekę ze strony państwa polskiego – Polska powinna zintensyfikować swoje działania pomocowe oraz programy informacyjne. Sprawy kontaktów i współpracy z Polonią powinny wrócić do Senatu. Nalezy uruchomić program „Polskie ognisko”, który miałby na celu wspieranie ośrodków i środowisk za granicą, pielęgnujących polskie tradycje. Prezydent RP powinien zacieśnić współpracę z organizacjami polonijnymi – powinien podkreślać ich znaczenie przez spotkania podczas swoich zagranicznych wizyt

Polska w organizacjach międzynarodowych

Polska powinna dążyć do tego, by znaleźć się w G20 i w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska powinna też zabiegać o polskiego kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ – wystawienie kandydatury jest pokazaniem poczucia własnego potencjału. Polska powinna prowadzić zdecydowaną politykę w tej dziedzinie – okazywać naszą dumę i świadomość, że jesteśmy dużym krajem i istotną nacją w sercu Europy.

Aktywna prezydentura

Na zakończenie swojego wystąpienia Andrzej Duda przywołał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego: „Warto być Polakiem, warto, by państwo polskie trwało, by trwała Rzeczpospolita, aby państwo polskie trwało w Europie”. Jego zdaniem, prezydent nie mówił o Unii Europejskiej, lecz miał na myśli pewien symbol, że „można trwać w Europie wtedy, kiedy czujemy się członkiem wspólnoty Zachodu i można w niej nie trwać, gdy jesteśmy spychani czy ściągani w przeciwnym kierunku”. – W tym kierunku powinna podążać polska polityka. Prezydent powinien być aktywny nie tylko w warstwie symbolicznej, ale także konkretnych działań we współpracy z rządem i taką aktywną prezydenturę moim rodakom proponuję – powiedział na zakończenie.

Spotkanie było szeroko relacjonowane przez media – najważniejsze komentarze zamieszczamy poniżej:

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.