Analiza stanu zdrowia i opieki zdrowotnej na najbliższe lata

 W lutym 2016 Instytut Wolności zakończył pracę nad raportem zdrowotnym. Powstał on w wyniku pracy ekspertów IW pod kierownictwem Dariusza Godlewskiego. W ramach prac programowych przeprowadzono również dyskusję warsztatową z udziałem m.in. Stanisława Karczewskiego, Konstantego Radziwiłła i Pawła Kacprzyka.

 

Raport zaprezentowano w lutym 2016. W dyskusji zorganizowanej przy okazji prezentacji brali udział: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister zdrowia (2008-2012) Jakub Szulc, prezes PZU Zdrowie Paweł Kacprzyk i ekspert IW Dariusz Godlewski. Zapraszamy do lektury relacji z debaty

Relacja z debaty z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (przejdź do artykułu).

 W raporcie zawarto następujące tematy:

  • stan zdrowia Polaków w zestawieniu z prognozami epidemiologicznymi i demograficznymi; opis aktualnego stanu zdrowia wraz z analizą dostępności i jakości świadczeń medycznych; prognozy demograficzne i epidemiologiczne wskazujące kierunki przygotowania adekwatnej oferty świadczeń,
  • struktura opieki zdrowotnej: placówki publiczne i prywatne: obserwowane tendencje: rozdrobniona struktura właścicielska publicznych placówek służby zdrowia, brak dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych, zadłużenie; wzrost znaczenia prywatnych placówek medycznych; konsolidacja rynku prywatnych usług medycznych,
  • wydatki na zdrowie: publiczne i prywatne; wyraźna tendencja wzrostu prywatnych wydatków na ochronę,
  • prognozy dotyczące zapotrzebowania branżowego i potencjalne kierunki rozwoju.

Patronem projektu jest PZU Zdrowie.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.