Amerykańska obecność w Polsce – najwyższy poziom odstraszania

Decyzje szczytu w Warszawie są zmianą paradygmatu w polityce wzmacniania obecności NATO na wschodniej flance. Po okresie reasekuracji sojuszników, NATO przechodzi do pierwszych kroków w polityce odstraszania Rosji. 

Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Głównym elementem nowej polityki będzie trwała, rotacyjna obecność czterech batalionowych grup bojowych (po ok. 1000 żołnierzy) z pełnym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym w Polsce i państwach bałtyckich. Nie są to siły, które zapewnią obronę, ale mają uruchomić natowski łańcuch reakcji wojskowej i zaangażować NATO i USA w ew. konflikt z Rosją, zniechęcając Kreml do podejmowania agresywnych działań. Polska uzyska największą obecność amerykańską w regionie – m.in. w postaci tworzonej przez USA grupy bojowej oraz głównych komponentów rotacyjnej ciężkiej brygady, a tym samym najwyższy poziom odstraszania.

Rozmieszczenie czterech grup bojowych jest ważnym, ale tylko jednym z elementów całościowej strategii NATO. Niezbędne będzie podjęcie szeregu działań w celu usprawnienia natowskiego łańcuchu reagowania wojskowego. Należą do nich m.in.: inwestycje w zdolności wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, dostosowanie dowództw operacyjnych NATO do prowadzenia operacji obrony zbiorowej, zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy natowskimi formacjami a amerykańskimi wojskami i narodowymi siłami zbrojnymi na wschodniej flance, wypracowanie koncepcji sił rozwinięcia, aktualizacja planów ewentualnościowych, regularne przeprowadzanie sztabowych i poligonowych ćwiczeń na bazie scenariuszy obrony zbiorowej. Ponadto, po koncentracji na obecności lądowej konieczne jest również zwiększenie morskiego i lotniczego zaangażowania NATO w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Nie można również zapomnieć o adaptacji strategii nuklearnej NATO do rosyjskiej doktryny użycia taktycznej broni jądrowej.

Dostosowywanie struktur wojskowych NATO dla stworzenia wiarygodnej strategii odstraszania będzie skonfrontowane w przyszłości z wyzwaniami natury politycznej. Decyzje z Warszawy mogą być traktowane przez niektórych sojuszników jako wystarczający sygnał polityczny wobec Rosji, który nie wymaga dalszych przekształceń na poziomie wojskowym w NATO i który dla równowagi powinien być uzupełniony o zintensyfikowany dialog i współpracę z Moskwą. W perspektywie dwóch–trzech lat nie należy też całkowicie wykluczyć postulatów rewizji ustaleń z Warszawy, czemu sprzyjać mogą wyniki wyborów w USA, RFN i Francji.

Szerzej o rezultatach szczytu NATO w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich: „NATO na wschodniej flance – nowy paradygmat” autorstwa Justyny Gotkowskiej we współpracy z Piotrem Szymańskim i Tomaszem Dąborowskim.

Czytaj również pozostałe opinie na ten temat w Biuletynie Instytutu Wolności. 

Fot. Downing Street, CC BY-NC-ND 2.0
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.