Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Trump przyjrzy się chińskim wpływom w Google - Instytut Wolności

Trump przyjrzy się chińskim wpływom w Google

Ekspres USA nr 28, red. Anna Bielecka

 • Trump przyjrzy się chińskim wpływom w Google
 • Entuzjaści UFO w Strefie 51?
 • Który stan najbardziej sprzyja przedsiębiorcom – nowy ranking CNBC
 • Miasta średniej wielkości nie doganiają wielkich ośrodków pod względem dochodów

Trump przyjrzy się chińskim wpływom w Google

Donald Trump ogłosił 15 lipca na Twitterze, że przyjrzy się rzekomym związkom Google z chińskimi władzami i wojskiem. Taką informację ujawnił miliarder i inwestor Peter Thiel, który powiedział w niedzielę w wywiadzie dla stacji Fox News że: “Google nie jest firmą patriotyczną, wszyscy w Dolinie Krzemowej wiedzą, że współpracują z Chińczykami”. Zdaniem współzałożyciela serwisu PayPal, amerykański potentat z dziedziny technologii jest na wskroś spenetrowany przez chiński wywiad.

Thiel nie wskazał jednoznacznych dowodów, które potwierdzałyby jego tezę. Podkreślał za to, że rząd amerykański oraz opinia publiczna powinna dążyć do ustalenia, kto z zarządu Google poddany został szczególnej infiltracji oraz dlaczego firma zdecydowała się na współpracę z chińską armią, odrzucając jednocześnie ofertę współdziałania z wojskiem amerykańskim.

Doniesienia miliardera niemal natychmiast zdementowali przedstawiciele Google, zaprzeczając jednocześnie jakoby współpracowali z przedstawicielami chińskiej armii.

Na marginesie warto zauważyć, że od pewnego czasu nad gigantem z Mountain View wiszą czarne chmury. W czerwcu media poinformowały o możliwości wszczęcia przez Departament Sprawiedliwości postępowania antytrustowego wobec firmy, która niedługo później została ostro skrytykowana za plany powrotu na rynek chiński ze swoją wyszukiwarką, która byłaby dostosowana do rygorystycznych wymagań tamtejszego rządu, w praktyce stając się narzędziem do cenzury Internetu w Chinach.

Źródło: CNBC


Entuzjaści UFO w Strefie 51?

Na Facebooku ponad milion osób kliknęło “wezmę udział” w wydarzeniu, które miało odbyć się we wrześniu w USA. Chodziło o planowane wtargnięcie do Strefy 51, bazy lotnictwa US Army, która jest źródłem wielu teorii spiskowych na temat obcych.

„Zobaczmy tych obcych” – ogłaszali organizatorzy, nie zważając na fakt, że armia mogłaby legalnie zastrzelić każdego intruza. „Nie mogą nas wszystkich zatrzymać” – mówili.

Wydarzenie okazało się jednak być farsą. Nie zmienia to faktu, że armia potraktowała wydarzenie poważnie, oficjalnie mówiąc, że będzie gotowa ochronić bazę.

Sprawa wydaje się pozornie zabawna, ponieważ wydarzenie stało się elementem memów i żartów krążących w Internecie. Interesujące jest jednak to, że rząd USA wydał w latach 2007-2012 22 miliony dolarów na badanie UFO, a tylko w zeszłym miesiącu amerykańscy senatorzy wysłuchali raportów przedstawicieli marynarki USA nt. bliskich spotkań trzeciego stopnia z UFO.

Źródła: CNNFacebook; Federation of American Scientists


Który stan najbardziej sprzyja przedsiębiorcom – nowy ranking CNBC

Portal CNBC opublikował 9 lipca kolejną edycję corocznego rankingu amerykańskich stanów pod względem wsparcia dla przedsiębiorców. Ranking ocenia warunki panujące w 50 stanach, uwzględniając 64 wskaźniki w 10 kategoriach. Same kategorie wyróżniają się pulą punktów, które można w ich ramach uzyskać. Tegoroczną edycję zwyciężył stan Virginia, który zdobył pierwsze miejsce w dwóch kategoriach (siły roboczej oraz edukacji).

Kategorie przedstawiają się następująco:

 • Siła robocza (450 punktów) – w ramach tej kategorii analitycy brali pod uwagę przede wszystkim liczbę ogólnie dostępnej siły roboczej ze szczególnym uwzględnieniem migracji netto pracowników z wyższym wykształceniem (po skończonym college’u). Kolejnym istotnym wskaźnikiem w obszarze tej kategorii był stopień tzw. koncentracji pracowników z obszaru tzw. STEM (skrót utworzony od angielskich nazw czterech dyscyplin technicznych, przyrodniczych i ścisłych, czyli nauki, technologii, inżynierii i matematyki). Kategoria odzwierciedla również produktywność pracowników w postaci wyniku gospodarczego na pojedyncze miejsce pracy. Pod uwagę analitycy wzięli również efektywność programów aktywizujących pracowników oraz kwestie związane z funkcjonowaniem związków zawodowych.
 • Gospodarka (375 punktów) – stabilna gospodarka to podstawa dla biznesu.. Analitycy w tym segmencie przyjrzeli się wzrostowi gospodarczemu, tworzeniu nowych miejsc pracy, systemowi opieki zdrowotnej i rynkowi nieruchomości w badanych stanach. Stan gospodarki każdego z nich został sprawdzony pod kątem ratingu kredytowego, ogólnego poziomu budżetu, zobowiązań emerytalnych oraz tych wynikających z opieki zdrowotnej. W kategorii uwzględniono także liczbę głównych siedzib największych koncernów amerykańskich w danym stanie.
 • Infrastruktura (350 punktów) – dostęp do ludzi i rynków. W tej kategorii zbadano system transportu każdego ze stanów poprzez analizę ogólnej wartości towarów transportowanych drogą powietrzną, wodną, drogami oraz koleją. Do kategorii wliczono także dostępność połączeń lotniczych, jakość dróg i mostów oraz średni czas przejazdu do pracy. Infrastruktura objęła także swoim zakresem stan wodociągów oraz dostęp do wody pitnej dla mieszkańców badanych stanów.
 • Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa (350 punktów) – w tej kategorii głównym miernikiem był system podatkowy w każdym ze stanów. W badaniu uwzględniono także wszelkie inicjatywy stanowe, które miały na celu obniżkę tych kosztów. Analiza objęła także zakres wynagrodzeń, kosztów wynajmu powierzchni biurowych i przemysłowych.
 • Jakość życia (325 punktów) – jednym ze sposobów na przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników to zaoferowanie im atrakcyjnego miejsca do życia. Analitycy w tej kategorii wzięli pod uwagę m. in. wskaźnik przestępczości, jakość opieki zdrowotnej, poziom ubezpieczenia zdrowotnego oraz ogólny wskaźnik zdrowia populacji stanu. W analizie tej kategorii uwzględniono także lokalne atrakcje oraz jakość środowiska.
 • Edukacja (175 punktów) – edukacja idzie z biznesem ramię w ramię. Dlatego analitycy badali liczbę wyższych uczelni w stanie oraz długoterminowe projekty wsparcia wyższych uczelni przez administracje stanowe. Przeanalizowano także dane dotyczące edukacji do 12 roku życia biorąc pod uwagę m. in. wyniki testów, liczbę uczniów w klasach, budżet szkół oraz dostęp do infrastruktury i technologii w szkołach. Uwzględniono także ogólną dostępność do poszerzania wiedzy oferowaną przez stany.
 • Technologia i innowacje (175 punktów) – stany, które chcą rzeczywiście konkurować o przedsiębiorców, premiują innowacyjność. W tej kategorii badano liczbę przyznanych patentów oraz wskaźniki dla grantów na badania dot. nauki, zdrowia oraz rolnictwa.
 • Przyjazność otoczenia dla biznesu (175 punktów) – w tym przypadku badano, na ile stanowe regulacje i prawo są przyjazne przedsiębiorcom oraz ogólną wolność gospodarczą dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
 • Dostęp do kapitału (75 punktów) – ta kategoria objęła głównie poziom zaangażowania kapitału inwestycyjnego oraz warunki kredytów dla małych i średnich przedsiębiorców udzielanych przez banki.
 • Koszty życia (50 punktów) – Kategoria uwzględniała poziom wynagrodzeń, ceny żywności i podstawowych produktów oraz koszty związane z mieszkalnictwem.

Badania zostały oparte w głównej mierze na danych dostępnych publicznie, w szczególności ze stanowych baz danych. Dodatkowym wsparciem były dane i analizy sporządzone przez think tanki oraz organizacje pozarządowe.

Tak przedstawia się lista 10 najbardziej pro przedsiębiorczych stanów w USA wg. Raportu CNBC (edycja 2019):

 1. Virginia: najlepsza w kategoriach – „Siła robocza” oraz „Edukacja” (ex aequo z Massachusetts) oraz trzecia w kategorii „Przyjazne otoczenie dla biznesu”

Wzrost gospodarczy: 2.8%

Bezrobocie: 3,0%

 1. Texas: trzeci w kategorii „Dostęp do kapitału”, czwarty w kategoriach „Siła robocza” i „Gospodarka”

Wzrost gospodarczy: 3.2%
Bezrobocie: 3,5%

 1. Północna Karolina: pierwsza w kategorii „Gospodarka”, szósta w kategorii „Dostęp do Kapitału” oraz siódma w kategorii „Siła robocza”

Wzrost gospodarczy: 2,9%

Bezrobocie: 4,1%

 1. Utah: trzeci w kategorii „Gospodarka”, dziewiąty w kategorii „Jakość życia” oraz trzynasty w kategorii „Przyjazne otoczenie dla biznesu”

Wzrost gospodarczy: 4,3%

Bezrobocie: 2,9%

 1. Waszyngton: drugi w kategorii „Technologie i Innowacje”, trzeci w kategorii „Siła robocza”, piąty w kategorii „Gospodarka”

Wzrost gospodarczy: 5,7%

Bezrobocie: 4,7%

 1. Georgia: piąta w kategorii „Infrastruktura”, dziesiąta w kategorii „Dostęp do kapitału” oraz jedenasta w kategorii „Siła robocza”

Wzrost gospodarczy: 2,6%

Bezrobocie: 3,8%

 1. Minnesota: trzecie miejsce w kategorii „Jakość życia” oraz „Edukacja” a także siódme miejsce w kategorii „Innowacje”

Wzrost gospodarczy: 2,2%

Bezrobocie: 3,3%

 1. Nebraska: piąte miejsce w kategorii „Kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa”, szóste w „Edukacji” oraz dziewiąte w „Gospodarce”

Wzrost gospodarczy: 1,5%

Bezrobocie: 3,0%

 1. Colorado: siódme w „Jakości życia” oraz „Technologiach i Innowacji”, a także ósme w „Sile roboczej”

Wzrost gospodarczy: 3,5%

Bezrobocie: 3,2%

 1. Ohio: czwarte miejsce w „Infrastrukturze”, ósme w „Kosztach prowadzenia przedsiębiorstwa” oraz jedenaste w „Edukacji”

Wzrost gospodarczy: 1,8%

Bezrobocie: 4,1%

Źródło: CNBC 


Miasta średniej wielkości nie doganiają wielkich ośrodków pod względem dochodów

Uwzględniając nawet niższe koszty życia w mniejszych ośrodkach, Różnica dochodów między dużymi a średnimi miastami powiększa się. Zarobki w miastach średniej wielkości,  wynosiły 93,7% dochodów w metropoliach w 2008, zaś w 2017 osiągały wskaźnik 90,9%.

Ograniczona liczba wielkich miast przyciąga dobrze wykształconych pracowników, a za nimi firmy nowych technologii. Proces zmniejszania dystansu pomiędzy wielkimi a średnimi miastami, jaki trwał od zakończenia II wojny światowej, zatrzymał się, a często odwrócił, co jest pochodną spadku znaczenia tradycyjnego przemysłu. Czasy, gdy małe i średnie miasta przyciągały inwestycje produkcyjne swoimi niskimi kosztami pracowniczymi minęły, a obecnie wartością jest możliwość tworzenia klastrów z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Import z krajów niskich kosztów pracy dodatkowo wpłynął na kurczenie się bazy gospodarczej małych i średnich ośrodków. Lokalne władze aktywnie poszukują możliwości zahamowania niekorzystnych trendów. Wielu z nich realizuje projekty z zakresu rozwoju innowacji, angażując całą lokalną społeczność naukową i biznesową. W tym wypadku mniejsze społeczności mają większe szanse na skuteczne mobilizowanie wokół jednego celu i projektu niż to byłoby realizowane w wielkich miastach, gdzie wielość podmiotów i często ich różnych interesów może być przeszkodą.

Źródło: The New York Times


Redakcja:

Anna Bielecka (redaktor prowadząca) – medioznawca, dziennikarka, autorka kampanii społecznych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie budowania strategii marketingowej i komunikacyjnej dla kampanii społecznych. Absolwentka Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Jakub Turkowski – aplikant radcowski. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Studiował na Uniwersytecie w Walencji i Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Współpracownik serwisu Duel Amical. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Daniel Baldys – magistrant Uniwersytetu Ritsumeikan w Kioto, na stypendium ufundowanym przez rząd Japonii. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie w Bolonii. Pasjonat stosunków międzynarodowych i języka angielskiego. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Rafał Momot – Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami w polskich i międzynarodowych firmach. W ostatnim miejscu pracy – w największej polskiej firmie lotniczej, w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż eksportową o blisko 90%. Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe. Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki.


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Ekspres USA nr 28, red. Anna Bielecka

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.