Dołącz do międzynarodowego projektu dziennikarskiego „Duel Amical”

Uważasz, że poziom debaty w Polsce jest niski? Chcesz, by Twoją opinię poznali inni?
Chcesz wzmocnić swoje kompetencje dziennikarskie?

Duel Amical to miejsce kulturalnej wymiany poglądów, przestrzeń dla prezentacji różnorodnych opinii w sposób wyważony, z szacunkiem dla osób o odmiennym zdaniu.
Na tym międzynarodowym portalu publikowane są dwa artykuły na ten sam temat, dzięki czemu czytelnik może zapoznać się z przeciwstawnymi opiniami dotyczącymi tej samej kwestii. Równoległe teksty pokazują dwa odmienne punkty widzenia. Artykuły ukazują się w wersji angielskiej i francuskiej, trafiając w ten sposób do znacznego grona odbiorców.
Sprawdź, jak to wygląda na: www.duelamical.eu!

Projekt powstał w 2011 roku we Francji i tworzony jest przez byłych i obecnych studentów prestiżowych uczelni (London School of Economics, École Nationale D’administration, Sorbona, Sciences Po Paris Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya). Instytut Wolności jest polskim partnerem projektu.

Zmieńmy obraz naszego kraju i regionu
Najnowszym celem Duel Amical jest przedstawienie rzetelnego i zniuansowanego obrazu Europy Środkowej, w tym Polski, wśród odbiorców franko- oraz anglojęzycznych. Chcemy, by problemy naszego kraju i regionu były przedstawiane wielowymiarowo i rzetelnie. Pragniemy burzyć zachodnie stereotypy o Europie Środkowej i budować pozytywny wizerunek naszych krajów. Cel ten będzie realizowany na portalu we współpracy z organizacjami z czterech krajów.
Zobacz dotychczasowe artykuły o Polsce, opublikowane na Duel Amical

Przedstaw swoją opinię! Dołącz do przyjacielskiej debaty!

Dzięki dołączeniu zyskasz:

  • profesjonalne doświadczenie współpracy z internetowym magazynem,
  • publikację i promocję Twoich artykułów w języku angielskim i francuskim,
  • praktykę kreatywnej pracy w międzynarodowym projekcie,
  • wsparcie profesjonalnego zespołu redakcyjnego,
  • międzynarodowe kontakty.

Kogo szukamy:

  • autorów tekstów, pragnących tworzyć artykuły i przedstawiać w nich własne opinie,
  • tłumaczy na j.angielski bądź francuski, chcących wesprzeć portal i jego idee.

Współpraca odbywa się na zasadach wolontariackich

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na mail: recruitment.duelamical.pl@gmail.com
Szczegóły projektu na stronie: duelamical.eu/visegradfund
Polub nas na Facebooku: facebook.com/duelamical

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl