Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Kto zostanie nowym premierem Ukrainy? - Instytut Wolności

Kto zostanie nowym premierem Ukrainy?

Ekspres Ukraiński nr 30, sierpień 2019

Автор: Wadco2 – Власна робота, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28688281

Kto zostanie nowym premierem Ukrainy?

Po wyborach parlamentarnych, zwycięska partia Sługa Narodu pracuje nad składem nowego rządu Ukrainy. Nadal nie jest znane nazwisko jego potencjalnego szefa.

Gazeta Nowoje Wremia przeprowadziło ankietę wśród ekspertów, badającą, kto może zostać nowym premierem. Największe szanse wg analityków ma Oleksij Honczaruk (50%) i Ołeksandr Danyliuk (40%). Niżej oceniono szanse Aivarasa Abramioviciusa (8%) i Andrija Koboliewa (2%).

Oleksij Honczaruk pracował w latach 2014-19 na mało znacznych okołorządowych stanowiskach, by w 2019 trafić do Administracji Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego (przemianowanej później na Biuro Prezydenta. Tam miał zostać zauważony jego szefa Andrija Bohdana, przez którego jest dziś popierany, co zwiększa jego szansę na otrzymanie pozycji szefa rządu.

Ołeksandr Danyliuk to natomiast bliski współpracownik Zełenskiego od czasów kampanii wyborczej, a wcześniej minister finansów w rządzie Hrojsmana i zastępca szefa Administracji Prezydenta u Poroszenki, z którym później wszedł w konflikt. Danyliuk dziś pełni rolę sekretarza Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony.

Aivaras Abramiovicius jest litewskim biznesmen, działającym wcześniej w Rosji i na Ukrainie. W latach 2014 otrzymał obywatelstwo ukraińskie i zasiadł w rządzie Arsenija Jaceniuka jako minister rozwoju gospodarczego i handlu. Podobnie jak w przypadku Danyliuka, odszedł po konflikcie z otoczeniem ówczesnego prezydenta. W 2019 Wołodymyr Zełenski mianował go szefem rady nadzorczej firmy UkrObronProm (przedsiębiorstwa, w którym w ostatnich latach doszło do głośnych skandali).

Na giełdzie nazwisk na potencjalnego szefa rządu wymienia się również Władysława Raszkowana, przedstawiciela Ukrainy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

O stanowisko premiera może starać się też dwóch przedstawicieli firmy Naftohaz Ukraina. Pierwszy to Andrij Koboliew – dyrektor generalny tego przedsiębiorstwa od 2014 roku. Drugi to Jurij Witrenko to syn kontrowersyjnej, antyzachodniej i populistycznej polityczki z lat 90. Jednak jak pisze theBabel syn jest jej „zupełnym przeciwieństwem”. Obaj menedżerowie mają doświadczenie pracy w zachodnich korporacjach, a w Naftohazie obecni są od 2002 roku. Jak twierdzi theBabel, Witrenko był wymieniany wśród pretendentów na premiera przez wpływowego oligarchę Ihora Kołomojskiego, mimo że między osobami tymi panują nieproste stosunki: obfite w konflikty w poprzednich latach, „konstruktywne” – jak twierdzi sam Witrenko – aktualnie.

Źródło: NV.uatheBabel


Kim są wyborcy ukraińskich partii?

Wybory parlamentarne na Ukrainie z lipca 2019 pokazały znaczne zmiany w rozkładzie głosów między partiami. Socjologowie prowadzący badanie exit-poll opublikowali szczegółowe badania dot. elektoratu konkretnych ugrupowań.

Poparcie dla Sługi Narodu rozłożyło się dość równo po wszystkich regionach – partia słabiej wypadła na wschodzie Ukrainy (37%), a najlepiej na południu (50%), jednak różnica między tymi wynikami a ogólnym sięga tylko 6-7 pp., co daje różnicę około 20% odchylenia od wyniku całej listy krajowej. Można więc uznać tę partię za ogólnoukraińską. Podobnie można scharakteryzować partie Ojczyzna i Europejska Solidarność – zdobywające stabilne poparcie w centrum i na zachodzie, a słabsze na wschodzie i na południu.

Partiami regionalnymi można określić Głos i Opozycyjną Platformę. Ich poparcie w regionach bazowych jest odpowiednio dwu- i trzykrotnie większe niż w całym kraju. Dla Głosu jest to zachód Ukrainy, dla Opozycyjnej Platformy wschód państwa.

Różnice poparcia partii ze względu na płeć praktycznie nie występują. Natomiast istotny jest wiek: Sługa Narodu uzyskał wśród osób najmłodszych (18-29 lat) wynik niemal o 1/3 lepszy niż wśród całości wyborców. Podobnie jest z Głosem, choć ten uzyskał również ponadnormatywny wynik w kolejnej grupie wiekowej (30-39). Natomiast partie, których elektorat składa się w większej części z najstarszej generacji Ukraińców to Opozycyjna Platforma (2-krotnie lepszy wynik wśród osób 60+ niż wśród całości wyborców, i niemal 5-krotnie słabszy wśród najmłodszych) oraz Ojczyzna (o 1/2 lepszy wynik wśród najstarszych).

W podziale ze względu na wykształcenie występuje duża różnica w elektoracie Sługi Narodu, gdzie występuje odchylenie od normy na plus w grupie z niepełnym wyższym wykształceniem (studenci) oraz Europejskiej Solidarności i Głosu, który popiera więcej osób z wykształceniem wyższym.

Źródło: DIF


 

Ekspertka ostrzega przed nieprzygotowanym otwarciem rynku ziemi na Ukrainie

Wołodymyr Zełenski zapowiedział zniesienie moratorium na sprzedaż ziemi w 2020 roku, czym stworzy rynek o wielkości 40 milionów hektarów.

Eksperci popierający ten krok argumentują, że przyciągnie on nowe inwestycje na Ukrainę, zastąpi przeregulowany i korupcjogenny system działający dotychczas. Ekspertka Tetiana Unkowska w artykule dla „Dzerkała Tyżnia” twierdzi, że dzisiejszy system „nie zabezpiecza rolników przed malwersacjami w handlu ziemią, nielegalnymi przejęciami, czarnym rynkiem ziemi”.

Jednakże Unkowska ostrzega przed nieprzygotowanym wprowadzeniem reformy. „Przy braku niezbędnych, mocnych instytucji prawnych, reforma i otworzenie rynku ziemi okaże się jej przejęciem i odebraniem obywatelom dostępu do ich własnej ziemi”. Jak twierdzi ekspertka w dzisiejszych warunkach, do poprawnego i bezpiecznego dla państwa funkcjonowania takiego rynku i zapobieżeniu procesowi „land grabbing” tj. przejmowaniem urodzajnych ziem z wykorzystaniem legalnych metod inwestowania, kraj powinien spełnić szereg warunków. Powinno to być między innymi: stworzenie silnych instytucji prawnych, dokładna państwowa kontrola jakości wykorzystania ziemi, niedopuszczenie koncentracji i monopolizacji na rynku, rozwinięty system finansowy i dostępność kredytów dla małych gospodarstw, wyznaczenie kryteriów tego, kto może być kupcem lub dzierżawcą ziemi. Ekspertka zaleca wypracowanie strategii dla rozwoju rynku rolnego na Ukrainie.

https://dt.ua/macrolevel/zemlya-globalna-lihomanka-320873_.html


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Ekspres Ukraiński nr 30, sierpień 2019

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.