Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Memorandum inicjatywy „Granica z ludzką twarzą”. Dołącz! - Instytut Wolności

Memorandum inicjatywy „Granica z ludzką twarzą”. Dołącz!

My, obywatele Polski i Ukrainy, działacze społeczni, badacze, eksperci organizacji pozarządowych ogłaszamy stworzenie międzynarodowej inicjatywy „Granica z ludzką twarzą” mającej na celu przekształcenie granicy polsko-ukraińskiej w przestrzeń umożliwiającą swobodne i godne podróżowanie, aby przestała być barierą, która utrudnia kontakty między naszymi społeczeństwami.

Dostrzegamy dziś pilną potrzebę niezwłocznego przeprowadzenia aktywnej reformy granicy polsko-ukraińskiej. Zarówno infrastruktura, jak i sposób zarządzania granicą są przestarzałe i nie odpowiadają obecnemu poziomowi stosunków między Polską a Ukrainą. Warto bowiem zwrócić uwagę na następujące fakty:

 • setki tysięcy obywateli Ukrainy mieszkają, pracują i uczą się w Polsce, a miliony co roku ją odwiedzają,
 • Ukraina jest coraz bardziej atrakcyjnym celem odwiedzin polskich turystów,
 • Polska stała się jednym z największych partnerów handlowych Ukrainy,
 • Ukraina prowadzi konsekwentną politykę integracji europejskiej, mającą na celu dalszy rozwój kontaktów międzyludzkich i ekonomicznych z Polską.

Występujemy i działamy na rzecz przekształcenia granicy polsko-ukraińskiej w przestrzeń, która:

 • zapewnia bezpieczeństwo, ale z zachowaniem przejrzystości i przy minimalnej uciążliwości dla osób przestrzegających prawa,
 • daje możliwość przekroczenia granicy przez przejścia graniczne rozmieszczone co 20-40 kilometrów,  połączone dogodnymi drogami dojazdowymi,
 • zapewnia możliwość wygodnego przekroczenia granicy samochodem, autobusem, pociągiem, pieszo i na rowerze,
 • funkcjonuje zgodnie z zasadą smart borders, z intensywnym wykorzystaniem nowych technologii i automatyzacją procedur kontrolnych,
 • jest przyjazna dla środowiska i optymalnie zintegrowana z ekonomicznym i kulturowym życiem lokalnych społeczności obu państw,
 • jest wzorcowym modelem zewnętrznej granicy UE.
 • Przekraczanie takiej granicy powinno być proste i szybkie dla uczciwych podróżnych, umożliwiać rozwój różnych rodzajów turystyki oraz kontaktów gospodarczych i kulturalnych, jak również służyć sprawie europejskiej integracji Ukrainy.

Drogę do takiego kształtu granicy widzimy w rozwoju wysokiej jakości analiz procesów zarządzania granicą, wspieraniu żądań reformy granicy wysuwanych przez opinię publiczną oraz publicznej współpracy z organami władzy obu państw.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, think-tanki, instytucje akademickie, wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na Ukrainie do dołączenia się do naszej inicjatywy.

Organizacje członkowskie inicjatywy:
Fundacja Instytut Wolności
Europa Bez Barier 
Fundacja Mobilności Aktywnej
Memorandum podpisali:
Iryna Suszko, dyrektor wykonawcza “Europy Bez Barier”
Maciej Piotrowski, koordynator projektu “Granica z ludzką twarzą” w Instytucie Wolności
Oleh Dubisz, wiceprezydent Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Jurij Tanasijczuk, IPC Nasze Prawo
Kateryna Kulczyczka, analityczka “Europy Bez Barier”
Rusłan Minicz, analityk “Europy Bez Barier”
Pawło Krawczuk, menedżer komunikacyjny “Europy Bez Barier”
Jakub Łoginow (Kuba Łoginow), ekspert z zakresu transportu i komunikacji transgranicznej, redaktor UTOportalu
Aleksander Wiącek, prezes zarządu Fundacja Mobilności Aktywnej, kampania Ukraina na rowerze
Marek Porzycki

Popierasz również? Dołącz!:

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.