Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Zasady finansowania Instytutu Wolności oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi i publicznymi - Instytut Wolności

Zasady finansowania Instytutu Wolności oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi i publicznymi

  1. Statutowe działania Fundacji Instytut Wolności (dalej: Instytut) są finansowane zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.
  2. Środki publiczne przekazywane na realizację konkretnych zadań mają charakter celowy, a sposób ich wykorzystania jest raportowany.
  3. Środki prywatne przekazywane są zarówno na działalność statutową Instytutu, jak i konkretne programy.
  4. Instytut przyjmuje darowizny od osób fizycznych, jak i zawiera umowy partnerskie/sponsorskie z podmiotami komercyjnymi.
  5. Każdy z naszych partnerów otrzymuje szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przez Instytut przekazanych środków.
  6. Instytut informuje o partnerstwie z instytucjami poprzez stronę internetową, materiały przygotowywane podczas poszczególnych wydarzeń oraz identyfikację wizualną podczas organizowanych wydarzeń.
  7. Instytut nie prowadzi działań lobbingowych na rzecz żadnego z podmiotów, z którymi współpracuje.
  8. Współpracując z podmiotami trzecimi przy przygotowywaniu raportów i analiz Instytut zastrzega sobie pełną autonomię w przygotowaniu treści. Instytut może ustalić z Partnerem projektu zakres tematyczny raportu, jednak o tezach raportu i jego szczegółowej zawartości decydują wyłącznie eksperci Instytutu i autorzy raportu. Partner/sponsor projektu nie ma wpływu na merytoryczną zawartość i tezy publikacji.
  9. Partner wydarzenia/raportu/projektu ma prawo uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych i prezentacji raportu.
Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.