Bogaty jak Niemiec? Marzenia vs. rzeczywistość polskiej gospodarki

Zapraszamy na debatę Instytutu Wolności

Bogaty jak Niemiec? Marzenia vs. rzeczywistość polskiej gospodarki

30 października, 18:00, ul. Szkolna 2/4, Warszawa

Udział wezmą: prof. Witold Orłowski, dr Konrad Popławski, Andrzej Siess.

Prowadzący: Przemysław Barański


Podczas gdy w 1990 roku nasz PKB na głowę wynosił 30% niemieckiego PKB, dziś ta wartość wynosi 50%. W ostatnim czasie ukazała się książka Marcina Piątkowskiego “Europejski Lider Wzrostu”, która nie tylko prezentuje polski przykład jako wyjątkowy sukces, ale wręcz ukuła pojęcie “Konsensusu Warszawskiego” – czyli pragmatycznego podejścia do prorynkowych postulatów Konsensusu Waszyngtońskiego, skupienia się na instytucjach oraz utrzymania względnie niewielkich nierówności.

Mogłoby się zatem wydawać, że w tych warunkach dogonienie poziomu życia Niemiec to kwestia czasu. A jednak należy pamiętać, że spośród 101 państw mających w latach sześćdziesiątych średni poziom dochodów, jedynie trzynastu dołączyło na trwałe do najwyższej ligi.

W Instytucie Wolności chcemy się wspólnie zastanowić czy Polsce uda się kiedyś osiągnąć gospodarczy poziom Niemiec. W naszej dyskusji uwzględnimy codzienne doświadczenia biznesowe przedsiębiorców oraz naukowe perspektywy badawcze. Co zrobić by utrwalić dotychczasowe sukcesy i zarazem je zgłębić?

ZAREJESTRUJ SIĘ: https://forms.gle/xkJzvfsPizfCdBKF8

Udział wezmą:

Prof. Witold Orłowski – Profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. W 2011 roku prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budże

Dr. Konrad Popławski – Główny specjalista w Zespole Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Autor kilkunastu artykułów naukowych, ponad 100 analiz i kilkunastu opracowań dotyczących gospodarki Niemiec, ich handlu zagranicznego i relacji ekonomicznych z Europą Środkową. Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro”, obroniona z wyróżnieniem w Szkole Głównej Handlowej). Kierownik i członek kilku zespołów badawczych przygotowujących analizy w ramach projektów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Andrzej Siess – Doradca Zarządu Raben Group.

Przemysław Barański – Odpowiada za realizację programu Szkoła Przywództwa w Instytucie Wolności. Koordynator projektu “Przywództwo. Poziom Wyżej”. Absolwent nauk politycznych oraz administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2011-2015 pracownik administracji publicznej, w której zajmował się funduszami unijnymi.

*Artykuł powstał w ramach realizacji zadania publicznego “Polska-Niemcy partnerstwo dla rozwoju”.  Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2019”.  Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.