Instytut Wolności |Bezpieczna Przyszłość dla Polski |Przedsiębiorczy w szkole i w życiu - Instytut Wolności

Przedsiębiorczy w szkole i w życiu

Przedsiębiorczy w życiu i w szkole to projekt mający na celu rozwój przedsiębiorczości uczennic i uczniów polskich szkół przez upowszechnienie sprawdzonych, dobrych praktyk w zakresie ich kształtowania.

Przejdź do strony z materiałami edukacyjnymi i przewodnikiem po dobrych praktykach

Instytut Wolności zaczął prace nad zagadnieniem nauczania przedsiębiorczości i kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole w drugiej połowie 2013 r., organizując spotkanie ekspertów i ludzi biznesu pod hasłem „Edukacja dla rozwoju – co można dziś zrobić?”. Owocem tamtej sesji, która odbyła się w 18 listopada 2013 r. w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego były zebrane wnioski co do krytycznej oceny obecnego stanu edukacji ekonomicznej w polskich szkołach.

W toku 2014 r. Instytut Wolności opracował we współpracy z niezależnymi ekspertami analizę podstawy programowej i podręczników szkolnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości z punktu widzenia zawartości merytorycznej i praktyki dydaktycznej, a także zlecił przeprowadzenie badanie socjologiczne stanu wiedzy ekonomicznej Polaków, którego podsumowaniem był raport wydany wspólnie z Raiffeisen Bankiem. Recenzje programów i podręczników wykazały słabe i mocne strony dostępnych na rynku materiałów do nauczania przedsiębiorczości, a ponadto przedstawiły rekomendacje co do zawartości przyszłych podręczników szkolnych.

Autorzy recenzji, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie “Jak dziś uczymy przedsiębiorczości i rozumienia zasad gospodarki rynkowej?” wskazali między innymi na niewystarczająco praktyczną orientację dostępnych publikacji oraz nasycenie wiedzą na temat spraw odległych od codziennego doświadczenia, jak np. konsekwencje wyboru określonej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Kolejnym etapem starań Instytutu Wolności na rzecz poprawy zastanej sytuacji było rozwinięcie współpracy z wiodącymi, znanymi w środowisku oświaty szkołami, które wdrażają skutecznie dobre metody przekazywania wiedzy ekonomicznej, ale także kształtowania postaw przedsiębiorczych. Szkoły-partnerzy pomogły nam zidentyfikować te działania, które są skuteczne, mogą być wdrażane w szkołach bez wielkich nakładów i spodobają się dyrektorom szkół.

Szkoły, które zgodziły się podzielić z nami swoimi doświadczeniami to: Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy oraz “Żagle” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia “Sternik”. Ich dyrektorzy dali nam szansę poznania w toku wizyt studyjnych i spotkań nie tylko najlepszych praktyk w zakresie przekazywania wiedzy ekonomicznej i kształtowania pozytywnych postaw przedsiębiorczych, lecz także swoich nowych, testowanych, nierzadko pionierskich w skali kraju pomysłów na to, jak przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania jako homini oeconomici. Im zawdzięczamy nie tylko istotną część wiedzy prezentowanej w tej publikacji, lecz także wgląd w praktyczną stronę oświaty z punktu widzenia jej liderów.

Dzięki współpracy z zespołem badaczy z firmy 4CF, kierowanym przez Kacpra Nosarzewskiego z udziałem Zofii Bednarczyk i Norberta Kołosa, zarzuciliśmy też szeroko sieci w poszukiwaniu najlepszych praktyk kształtowania postaw przedsiębiorczych nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. W wyniku tego działania powstał przewodnik po dobrych praktykach Przedsiębiorczy w życiu i w szkole, który zaprezentowaliśmy 10 grudnia 2015 r, pilotażowo wprowadzając w czterech warszawskich szkołach.

Wpisz swój adres email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.