Maciej Piotrowski

Specjalista ds. komunikacji w Instytucie Wolności, członek redakcji „Polski w Praktyce”. Ekspert ds. Ukrainy w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje przy organizacji Szkoły Przywództwa od 2016 roku

Animator kultury, organizator Festiwalu Folkowisko i wielu innych wydarzeń kulturalnych w Polsce Wschodniej.

Mail: maciej.piotrowski@instytutwolnosci.pl

Twitter: twitter.com/piotrowski_mac

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

If you wish to sign up for a newsletter, please provide your details

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

I hereby agree for processing my personal data in order to send information about news, projects and other marketing or educational information, on the terms set out in the Privacy Policy.

FreshMail.pl
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten zum Zweck der Benachrichtigung über aktuelle Dinge,Projekte sowie andere Informationen mit Marketing- oder Bildungscharakter gemäß den Grundsätzen der Datenschutzerklärung.

FreshMail.pl