Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy

„Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej” to wspólny raport Instytut Wolności (Warszawa), Open Europe (Londyn).

W publikacji eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii zidentyfikowali największe słabości wynikające z dzisiejszego sposobu funkcjonowania UE i zaproponowali rozwiązania korzystne z punktu widzenia obu państw.

Raport dwóch think-tanków składa się ze wspólnej diagnozy sytuacji, dwóch osobnych (polskiej i brytyjskiej) recept oraz części wspólnej – przedstawiającej propozycje reform, co do których zgodziły się obie strony.

 

 Przeczytaj raport Instytutu Wolności i Open Europe: 

„Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy: Propozycja wspólnej agendy reformy Unii Europejskiej” (polska wersja)

„Polish and British visions for the future of the EU: Identifying a joint agenda for long-term reform” (english version)


 Analitycy Instytutu Wolności i Open Europe rekomendują m.in.:

  • konieczność zawarcia „nowego europejskiego kontraktu”, który pozwoli przywrócić wewnętrzną równowagę w Unii oraz wzmocnić społeczne zaufanie do jej instytucji; powinny w nim zostać uwzględnione elastyczne kryteria członkostwa dopasowane do specyfiki każdego z krajów,
  • potrzebę realistycznej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejska; UE nie powinna zastępować NATO czy państw narodowych, powinna stworzyć nowy model wspierania stabilności w swoim sąsiedztwie,
  • wspieranie dalszego funkcjonowania strefy euro, przy wypracowaniu mechanizmów gwarantujących zabezpieczenie interesów państw spoza strefy oraz integralność i sprawne działanie jednolitego rynku; w tej drugiej kwestii pomóc może też dalsza liberalizacja prawa, zwłaszcza w sektorze usług,
  • dokonanie redefinicji unijnego budżetu przy silniejszym uwzględnieniu realnych potrzeb rozwojowych; priorytetem powinny być badania i innowacje oraz poprawa infrastruktury w Europie Środkowej.

 O raporcie w mediach:

Peter Foster, Can Europe really reform, or is Brexit the gateway to a better future?, The Telegraph 20.04.2016

Jędrzej Bielecki, Sojusznik na czas kryzysu, Rzeczpospolita 96/2016

Reforma Unii Europejskiej. Wspólne interesy Polski i Wielkiej Brytanii, Polskie Radio, 26.04.2016

Łukasz Warzecha, Polsko-brytyjski pomysł na Unię Europejską, czyli odejście od myślowych schematów, Wpolityce.pl

Bankier.pl, Polskie i brytyjskie wizje przyszłości Europy


O autorach:

Marek Cichocki – polityk i filozof, redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, w latach 2007-2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Olaf Osica – dyrektor ds. oceny ryzyk w Polityce Insight. W latach 2011-2016 był dyrektorem, a obecnie przewodniczy Radzie Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Paweł Świdlicki – analityk polityczny w Open Europe. Pracował przy projektach, które kształtowały politykę na poziomie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Stephen Booth – dyrektor Open Europe. Prowadził projekty badawcze w kwestiach regulacji UE, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także brytyjskich relacji handlowych z UE.

Twórcy raportu:

Instytut Wolności jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.

Open Europe jest bezpartyjnym i niezależnym think-tankiem, zaangażowanym w tworzenie i wprowadzanie w życie rozwiązań najpilniejszych wyzwań w Unii Europejskiej. Open Europe pozostanie bezstronny podczas brytyjskiej kampanii referendalnej, ograniczając się do komentowania tak dokładnie, jak to tylko możliwe, argumentów i faktów wysuwanych przez obie strony debaty.

Zdjęcie w artykule autorstwa: © European Union 2016 – European Parliament. (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CreativeCommons licenses creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymywać najważniejsze wiadomości od Instytutu Wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o aktualnościach, projektach oraz innych informacji o charakterze marketingowym lub edukacyjnym, na zasadach określonych Polityką Prywatności (http://instytutwolnosci.pl/polityka-prywatnosci/).

FreshMail.pl